งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile. ชื่อ น. ส. อาภาพร นามสกุล คงสุข สมบูรณ์ ชื่อเล่น ปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile. ชื่อ น. ส. อาภาพร นามสกุล คงสุข สมบูรณ์ ชื่อเล่น ปลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile

2 ชื่อ น. ส. อาภาพร นามสกุล คงสุข สมบูรณ์ ชื่อเล่น ปลา

3 ภูมิลำเนา 212/12 ต. ท่าฉลอม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 วันที่ลืมตาครั้งแรก 25 สิงหาคม พ. ศ. 2532

4 พูดมาก ปากก็ไม่ค่อย ดี อะไรก็ได้ง่ายๆ โกรธยาก ( มั้ง ) เพื่อนบอกว่า “ มีความ อดทนสูง ” นิสั ย คติ ประจำ ใจ ความพยายาม อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ ที่นั่น

5 ประวัติ การศึกษา ประถมศึก ษา มัธยมศึ กษา คณะสัตว แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ โรงเรียนอัน นาลัย โรงเรียนโพธิสาร พิทยากร ปัจจุ บัน

6 เป้าหมาย ในชีวิต เรียนจบภายใน 6 ปี มีงานทำ หาเลี้ยงตัวเองและ ครอบครัวได้

7 เ พื่ อ น ข อ ง ฉั น

8 ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง โ ป ร ด

9 การ์ตูนเรื่อง โปรด SamuraiDeeper KyoSamuraiDeeper Kyo

10 นิยายเรื่อง โปรด

11 กิจกรรมยาม ว่าง อ่ า น นิ ย า ย อ่ า น ก า ร์ ตู น

12 กิ น นอนนอน กิจกรรมยาม ว่าง

13 อาหารจาน โปรด ส้มตำ ไทย บลูเบอร์รี่ชีส พาย มะม่ว ง

14 สัตว์ที่ ชอบ

15 สิ่งที่ไม่ ชอบ เวลาไม่มีตังค์

16 End


ดาวน์โหลด ppt My Profile. ชื่อ น. ส. อาภาพร นามสกุล คงสุข สมบูรณ์ ชื่อเล่น ปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google