งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
T a b l e t s ยาเม็ด รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ยาเม็ด บทนำ ข้อดี-ข้อเสีย ชนิดของยาเม็ด Tablet compression machines
แบ่งตามการบริหารยา แบ่งตามกระบวนการผลิตและการใช้ Tablet compression machines Single punch Multi-station rotary presses

3 กระบวนการผลิตยาเม็ด - Direct compression - Wet granulation Dry methods
- Dry granulation Wet method - Wet granulation

4 1843 Tomas Brockedon จดลิขสิทธิ์ยาเม็ด และยาอม
บทนำ 1843 Tomas Brockedon จดลิขสิทธิ์ยาเม็ด และยาอม 1874 เครื่องตอก rotary และ eccentric 1885 glyceryl trinitrate tablets ใน BP 1980 มี 300 monographs ในเภสัชตำรับ

5 ข้อดี การผลิต ผู้ใช้ยา (แพทย์ เภสัชกร และผู้ป่วย)
ผลิตมากๆ อัตราเร็วสูง ต้นทุนต่ำ อยู่ในสภาพแห้ง คงตัวดี shelf life นาน ผู้ใช้ยา (แพทย์ เภสัชกร และผู้ป่วย) สะดวกในการจ่ายแก่ผู้ป่วย ปริมาตร, น้ำหนักน้อย สะดวกในการพกพา ขนาดยาสม่ำเสมอ ยาเม็ดเคลือบกลบกลิ่นรสได้

6 Disadvantages Some drugs resist compression into dense compacts
Drugs with poor wetting, slow dissolution, intermediate to large dosages may be difficult or impossible to formulate and manufacture as a tablet that provide adequate or full drug bioavailability Bitter taste drugs, drugs with an objectionable odor, or sensitive to oxygen or moisture may require encapsulation or entrapment prior to compression or the tablets may require coating

7 Absorption of drug form tablets

8 Ingredients used in tablet formulations
Drugs Fillers, diluent, bulking agent To make a reasonably sized tablet Binders To bind powders together in the wet granulation process To bind granule together during compression Disintegrants To promote breakup of the tablets To promote rapid release of the drug

9 Lubricants Glidants Antiadherants
To reduce the friction during tablet ejection between the walls of the tablet and the walls of the die cavity Glidants Reducing friction between the particles To improve the flow properties of the granulations Antiadherants To prevent adherence of the granules to the punch faces and dies

10 Dissolution (enhancers and retardants)
Wetting agents Antioxidants Preservatives Coloring agents Flavoring agents

11 คุณสมบัติของยาเม็ดที่ดี
ขนาดของยาถูกต้อง แข็งแรงเพียงพอ ต่อกระบวนการผลิต การขนส่ง นำส่งยาไปบริเวณที่ออกฤทธิ์ ในปริมาณถูกต้อง ขนาดเม็ด, รูปร่างลักษณะเป็นที่ยอมรับ คงตัวทั้งทางเคมีและกายภาพ

12 - Route of administration
ชนิดของยาเม็ด - Route of administration Oral tablets Sublingual or buccal tablets Vaginal tablets - กระบวนการผลิตและการใช้ Compressed tablets

13 Multiple compressed tablets table within a tablet : core, shell
multilayer tablet Sugar-coated tablets ปกป้องยาเม็ดจากอากาศ ความชื้น กลบกลิ่น รส ลักษณะน่าใช้ สวยงาม เคลือบด้วยชั้นฟิล์มบางๆ

14 Film-coated tablets Chewable tablets Effervescent tablets
ฟิล์มโพลิเมอร์ที่ละลายหรือไม่ละลายในน้ำ แตกตัวได้เร็ว เคี้ยวก่อนกลืน Chewable tablets ยาเด็ก, ยาลดกรด และขับลม ออกฤทธิ์เร็ว Effervescent tablets ใส่ในน้ำ รับประทานขณะฟองกำลังฟู่

15 กระบวนการผลิตยาเม็ด

16 กระบวนการผลิตยาเม็ด Tableting procedure คุณสมบัติสำคัญของอนุภาค
Flowability Compressibility ไม่มีอนุภาคใดๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน Tableting procedure Filling Compression Ejection

17 Tablet compression machines
ส่วนประกอบพื้นฐาน Hopper บรรจุแกรนูลป้อนเข้า die Dies พิมพ์กำหนดรูปร่าง ขนาด Punches ตอกอัดยาเม็ดภายใน die Cam tracks รางควบคุมการเคลื่อนที่ Feeding mechanisms

18 Single Punch Machine (Tablets)
Upper and Lower Collar Collar locker

19 1. Single punch, single stroke, eccentric press
- Die 1 อัน, punches 1 คู่ - Punch บนเคลื่อนลงไปใน die เกิดการตอกอัด - อนุภาคเกาะกลุ่มกันเป็นยาเม็ด - Punch บนเคลื่อนที่ขึ้น punch ล่างเลื่อนขึ้น - ยาเม็ดถูกผลักออก

20

21

22 2. Multi-station rotary presses
cam tracks upper และ lower terrets die table pull-down cam (C) weigh control cam (E) wipe-off blade (D) ปลาย feed frame lower compression roll (F) upper compression roll (G)

23 upper punch raising cam (H) cam (I) ejector knob
เพิ่มอัตราการผลิต (production rate) จำนวน station สำหรับตอก

24

25

26 Production rate ถูกควบคุมโดย
จำนวนชุดของเครื่องมือ (tooling sets) จำนวน compression stations ความเร็วรอบของการตอก ยาเม็ดหลายชั้น ยาเม็ดตอกเคลือบ (coated tablets) มีส่วนให้ความเย็น ตอกสาร MP ต่ำ เช่น waxes

27 การเตรียมยาเม็ด การเตรียมยาเม็ด แบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
1. Dry method 1.1 Direct compression 1.2 Dry granulation 2. Wet method 2.1 Wet granulation

28 Direct compression method

29 Advantages Economy Machine: fewer manufacturing steps and pieces of equipment Labor: reduce labor costs Less process validation Lower consumption of power 29

30 Elimination of granulation process
Heat (wet granulation) Moisture (wet granulation) High pressure (dry granulation) Processing without the need for moisture and heat which is inherent in most wet granulation procedures

31 Elimination of variabilities in wet granulation processing
Avoidance of high compaction pressures involves in producing tablets by slugging or roll compaction Elimination of variabilities in wet granulation processing Binders (temp, viscous, age) Viscosity of the granulating solution (depend on its temp), How long it has been prepared, Rate of binder addition and kneading can affect the properties of the granules formed

32 The granulating solution, the type and length of mixing and the method and rate of wet and dry screening can change the density and particle size of the granules, which can have a major effect on fill weight and compaction qualities

33 Type and rate of drying can lead not only to critical changes in equilibrium MC but also to unblending as soluble active ingredients migrate to the surfaces of the drying granules More unit processes are incorporated in production, the chances of batch-to-batch variation are compounded

34 Prime particle dissociation
Each primary drug particle is liberated from the tablet mass and is available for dissolution Disintegrate rapidly to the primary particle state

35 Uniformity of particle size Greater stability of tablet on aging
Color Dissolution rate Fewer chemical stability problems would be encountered as compared to those made by the wet granulation process

36 Concerns Excipient available from only one supplier and often cost more than filler used in granulation Procedure conservation Machine investments Lack of material knowledge

37 Physical limitation of drug
No compressibility No flowability Physical characteristics of materials (both drug and excipient) Size and size distribution Moisture Shape and surface Flowability Density

38 Lot to lot variability Dusting problem Coloring

39 Direct compression fillers
Common materials that have been modified in the chemical manufacturing process to improve fluidity and compressibility

40 Soluble fillers Lactose Spray dried lactose
Lactose is placed in aqueous solution, removed impurities and spray dried Mixture of large alpha monohydrate crystals and spherical aggregates of smaller crystals Good flowability but less compressibility Poor dilution potential

41 Loss compressibility upon initial compaction
Problem of browning due to contamination of 5-hydroxyfurfural which was accelerated in the presence of basic amine drugs and catalyzed by tartrate, citrate and acetate ions

42 Fast-Flo lactose (early 1970s)
Spherical aggregates of microcrystals lactose monohydrate Held together by a higher concentration of glass (amorphous lactose) Much more compressible Highly fluid Non hygroscopic

43 Tabletose: aggromerate form of lactose
Tablets are three to four times harder than regular spray dried Tabletose: aggromerate form of lactose More compressible than spray dried but less compressible than Fast Flo lactose

44 Anhydrous lactose: free flowing crystalline lactose
Produced by crystallization above 93C which produces the beta form Pass through steam heated rollers Good flow property, contained high amount of fines, its fluidity is less than optimal Can be reworked

45 At high RH anhydrous lactose will pick up moisture forming the hydrated compound  increase in the size of tablets if the excipient makes up a large portion of the total tablet weight Excellent dissolution property

46 Sucrose Di-Pac: cocrystallization of 97% sucrose and 3% modified dextrin Small sucrose crystals glued together by dextrin Good flow properties and needs a glidant only when atmospheric moisture levels are high (>50%RH) Excellent color stability on aging

47 Concentration of moisture is extremely critical in terms of product compressibility
compressibility increases rapidly in a moisture range of %, plateaus at a level of % and rises again rapidly up to 0.8% when the product begins to cake and lose fluidity

48 Dilution potential 20-35% Tablets tend to harden slightly during the first hours after compression or when aged at high humidities and then dried (this is typical of most direct compression sucroses or dextroses)

49 Nutab: 95.8% sucrose, 4% convert sugar (equimolecular mixture of levulose and dextrose) and 0.1 to 0.2% each of cornstarch and magnesium strarate Large particle size distribution and good fluidity Poor color stability

50 Dextrose Emdex: spray crystallized
90-92% dextrose, 3-5% maltose and the remainder higher glucose polysaccharides Available both anhydrous and a hydrate product Excellent compressibility Largest particle size, blending problem may occur

51 Sorbitol Exists in a number of polymorphic crystalline forms and amorphous form Widely used in sugar-free mints and as a vehicle in chewable tablets Cool taste and good mouth feel Forms a hard compact

52 Hygroscopic and will clump in the feed frame and stick to the surfaces of the die table when tableted at humidities > 50% Lubricant requirements increase when the MC of the sorbitol drops below 0.5% or exceeds 2%

53 Mannitol Exists in a number of polymorphic forms
Not make as hard a tablet as sorbitol Less sensitive to humidity Widely used where rapid and complete solubility is required Use as a filler in chewable tablets Cool mouth feel but expensive

54 Maltodextrin Maltrin Highly compressible Completely soluble
Very low hygroscopic

55 Insoluble fillers Starch
Starch 1500: intact starch grains and ruptured starch grains that have been partially hydrolyzed and subsequently aggromerated Extremely high MC (12-13%) Does not form hard compacts Dilution potential is minimal

56 Not generally used as filler-binder but as filler disintegrant
Retains the disintegrant properties of starch without increasing the fluidity and compressibility of the total formulation Deforms elastically when a compression force is applied, it imparts little strength to compacts Lubricants tend to dramatically soften tablets containing high concentrations of Starch 1500

57 Spray dried starch Era-Tab: spray-dried rice starch Good fluidity
MC 10-13% Compressibility depend on moisture Reworkability Low bulk density

58 Celulose Microcrystalline cellulose (Avicel)
The most important tablet excipient developed in modern times Derived from a special grade of purified alpha wood cellulose by severe acid hydrolysis to remove the amorphous cellulose portions, yielding particles consisting of bundles of needlelike microcrystals

59 PH101 powder PH102 more agglomerated, larger particle size, slightly better fluidity but not significant decrease in compressibility Most compressible Highest dilution potential

60 A strong compact is formed due to the extremely large number of clean surfaces brought in contact during the plastic deformation and the strength of the hydrogen bonds formed Extremely low coefficient of friction, no lubricant requirement When >20% of drugs or other excipients are added, lubrication is necessary

61 Not used as the only filler because of its cost and density
Usually used in the conc of 10-25% as a filler-binder-disintegrant, rapid passage of water into the compact and the instantaneous rupture of hydrogen bonds

62 Fluidity is poor because of its relatively small particle size, small amount of glidant are recommended in the formulations containing high conc of MCC Tablets are soften on exposure to high humidities This softening is reversible when tablets are removed from the humid environment >80% MCC may slow the dissolution rates of AI having low water solubility

63 Small particles get physically trapped between the deformed MCC particles, which delays wetting and dissolution This phenomenon can be overcome by adding portions of water soluble excipient

64 Inorganic calcium salts
Dicalcium phosphate (Emcompress or DiTab) Free flowing aggregates of small microcrystals that shatter upon compaction Inexpensive and possesses a high degree of physical and chemical stability Nonhygroscopic at a RH of up to 80% Good fluidity

65 Slightly alkaline with a pH of 7.0 to 7.3
Precludes its use with AI that are sensitive to even minimal amounts of alkalinity Tricalcium phosphate (TriTab) is less compressible and less soluble, higher ratio of calcium ions

66 References 1. ยาเม็ด (ม.มหิดล)
2. Pharmaceutics. The science of dosage forms design. (M.E.Aulton) 3. The theory and practice of industrial pharmacy. 4. Pharmaceutical dosage forms: Tablets. Volume 2. 5. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems.


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google