งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Material Requirement Planning การวางแผนความต้องการวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Material Requirement Planning การวางแผนความต้องการวัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Material Requirement Planning การวางแผนความต้องการวัสดุ

2 MRP Concept จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถจัดการ คลังสินค้าให้เป็น “Zero Stock”

3 MRP Concept เพียงแต่ทราบว่า 1. ความต้องการที่แท้จริง ในช่วงต่างๆเป็นเท่าใด 2. รู้ว่า Lead time เป็น เท่าใด 3. รู้ส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์

4 MRP Concept การสั่งสินค้า ปริมาณการสั่งสินค้า = ความต้องการใน ช่วงเวลา - สินค้าคง คลังต้นงวด - แผนการรับ สินค้า

5 MRP Concept การพยากรณ์ ความต้องการ ของลูกค้า แผนการผลิต ตารางการผลิตหลัก MRPBOM ระดับการคงคลัง การสั่งซื้อการสั่งผลิต

6 Bill Of Material (BOM) BOM เป็นการบันทึก โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ หรือ อาจเรียกว่าใบรายการวัสดุเพื่อ แสดงความต้องการชนิด และ จำนวนของส่วนประกอบที่จะ นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย

7 Bill Of Material (BOM) AB001 A010 (2) L=2 B110 (1) L=3 A111 (1) L=1 A112 (1) L=1

8 ตัวอย่าง MRP ตัวอย่างที่ ๑

9 ตัวอย่าง MRP ตัวอย่า งที่ ๒ K L = 2 M (2) L = 1 R (1) L = 3

10 ตัวอย่าง MRP ตัวอย่า งที่ ๓ J P(2)M(1) K R(1)M(2)

11 MRP MRPMaterial Requirement Planning MRP IIManufacturing Resource Planning ERPEnterprise Resource Planning MRP MRP II ERP

12 ERP Software SAP ORACLE PeopleSoft Invensys PLC/ Baan J. D. Edwards (JDEC) Siebel (SEBL) 50% 21% 13% 9% 7% SAP Oracle PeopleSoft J.D. Edwards Baan

13 Just In Time (JIT) การผลิตแบบ JUST IN TIME (JIT) คือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี เป็นการควบคุมและวางแผนการ ผลิตให้มีสินค้าคงคลังน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุน และ เพิ่มความ ยืดหยุ่น ในการผลิต

14 Just In Time (JIT) JIT เป็นที่รู้จักในหลายชื่อ เช่น Toyota Production System (TPS), Continuous-Flow Manufacture, Stockless Production เป็นต้น

15 Just In Time (JIT) เงื่อนไขในการสำเร็จของ JIT 1. ของเสีย เข้าใกล้ 0 2. เครื่องจักรเสียเข้าใกล้ 0 3. เวลาการเตรียมผลิตเข้า ใกล้ 0

16 เลิกเรียนกัน ได้ยัง กี่โมงแล้ว

17 Home Work 1. ทำรายงานเรื่อง KamBan ด้วย การเขียน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A 4 เนื้อหาต้อง ครอบคลุม กัมบังคืออะไร ชนิด ของกัมบัง วิธีการใช้ 2. ให้เขียน BOM รถจักรยานแม่บ้าน ที่ไว้ไปจ่ายตลาด ไม่มีเกียร์ ไม่มี ไฟ ไม่ติดสติ๊กเกอร์ ส่งสัปดาห์หน้าในห้องเรียน


ดาวน์โหลด ppt Material Requirement Planning การวางแผนความต้องการวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google