งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Material Requirement Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Material Requirement Planning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Material Requirement Planning
การวางแผนความต้องการวัสดุ

2 ถ้าเราสามารถจัดการคลังสินค้าให้เป็น “Zero Stock”
MRP Concept จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถจัดการคลังสินค้าให้เป็น “Zero Stock”

3 MRP Concept เพียงแต่ทราบว่า ความต้องการที่แท้จริงในช่วงต่างๆเป็นเท่าใด รู้ว่า Lead time เป็นเท่าใด รู้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

4 MRP Concept การสั่งสินค้า ปริมาณการสั่งสินค้า=ความต้องการในช่วงเวลา -สินค้าคงคลังต้นงวด -แผนการรับสินค้า

5 MRP Concept การพยากรณ์ ความต้องการ ของลูกค้า แผนการผลิต
ตารางการผลิตหลัก MRP BOM ระดับการคงคลัง การสั่งซื้อ การสั่งผลิต

6 Bill Of Material (BOM) BOM เป็นการบันทึกโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ หรืออาจเรียกว่าใบรายการวัสดุเพื่อ แสดงความต้องการชนิด และ จำนวนของส่วนประกอบที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย

7 Bill Of Material (BOM) AB001 A010 (2) L=2 B110 (1) L=3 A111 (1) L=1

8 ตัวอย่าง MRP ตัวอย่างที่ ๑

9 ตัวอย่าง MRP ตัวอย่างที่ ๒ K L = 2 M (2) L = 1 R (1) L = 3

10 ตัวอย่าง MRP ตัวอย่างที่ ๓ J P(2) M(1) K R(1) M(2)

11 MRP MRP MRP II ERP MRP Material Requirement Planning
MRP II Manufacturing Resource Planning ERP Enterprise Resource Planning MRP MRP II ERP

12 ERP Software SAP ORACLE PeopleSoft Invensys PLC/ Baan
50% 21% 13% 9% 7% SAP Oracle PeopleSoft J.D. Edwards Baan SAP ORACLE PeopleSoft Invensys PLC/ Baan J. D. Edwards (JDEC) Siebel (SEBL)

13 Just In Time (JIT) การผลิตแบบ JUST IN TIME (JIT) คือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี เป็นการควบคุมและวางแผนการผลิตให้มีสินค้าคงคลังน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุน และ เพิ่มความยืดหยุ่น ในการผลิต

14 Just In Time (JIT) JIT เป็นที่รู้จักในหลายชื่อ เช่น Toyota Production System (TPS), Continuous-Flow Manufacture, Stockless Production เป็นต้น

15 เงื่อนไขในการสำเร็จของ JIT
Just In Time (JIT) เงื่อนไขในการสำเร็จของ JIT 1. ของเสีย เข้าใกล้ 0 2. เครื่องจักรเสียเข้าใกล้ 0 3. เวลาการเตรียมผลิตเข้าใกล้ 0

16 กี่โมงแล้ว เลิกเรียนกันได้ยัง

17 ส่งสัปดาห์หน้าในห้องเรียน
Home Work ทำรายงานเรื่อง KamBan ด้วยการเขียน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A 4 เนื้อหาต้องครอบคลุม กัมบังคืออะไร ชนิดของกัมบัง วิธีการใช้ ให้เขียน BOM รถจักรยานแม่บ้าน ที่ไว้ไปจ่ายตลาด ไม่มีเกียร์ ไม่มีไฟ ไม่ติดสติ๊กเกอร์ ส่งสัปดาห์หน้าในห้องเรียน


ดาวน์โหลด ppt Material Requirement Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google