งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva- Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agriculture, CMU/ 2013 by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva- Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agriculture, CMU/ 2013 by."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva- Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agriculture, CMU/ 2013 by

2 PLANT PRODUCTION Human food Animal feed Primary product Native Pasture Agro-industrial Crop Cultivated residue residue Non pasture Fodder belt Annual Low fiber Fibrous Fibrous Tree leaves & Protein Feed Permanent Processing ProductionWeedsHuman activity residue waste waste Animals ANIMAL PRODUCTION

3 Types of feed resources from plants Forages Crop residues Agro-industrial by-products Non-conventional feed Grasses Legumes Fresh Hay Silage Roughages

4 Grass field/pasture

5  Fibrous materials, by-product of crop cultivation  Abundantly supply  Low CP (3 – 13%)  Deficient in fermentable energy  Low digestibility  Low in minerals. Crop residues Most crop residues are:-

6  By-products from industrial processing of main crops & animal products  Less fiber with higher nutrient content as compared to crop residues  Used as supplement to crop residues Agro-industrial by-product (AIBP)

7 Rice straw is a low quality feed, contains 3-4% CP, but is important for ruminants in dry season. Feeding as a single diet can not provide sufficient nutrients to cover the maintenance requirement of animals. Therefore they lose weight

8 Sweet corn stalk, husk and cob are also good quality feed for ruminants. The surplus can be preserved as silage

9 Baby corn husk and stalk after fresh ear harvesting are very good quality feed. They are high required by dairy farmers. The stalk should be chopped before feeding to avoid feed selection Husk Baby corn stalk

10 Silage is preserved forages base on acidification due to lactic acid fermentation under anaerobic condition. Lactic acid bacteria (LAB) will produce lactic acid to lower the pH. At pH around 4, micro- organisms in the silo will be killed or stop activity. Plant material will be preserved. Target : get a feeding value as close as possible to the fresh forage with optimal safety

11 Many kinds of plant can be ensiled if they have enough soluble carbohydrates and optimum moisture. To obtain anaerobic condition, it should be cut in small pieces (if necessary), pressed tightly in a good silo. Fermentation process will be completed within 3 weeks. The silage can be kept unchanged for a long time if the silo is in good condition.

12 Corn and sorghum are ideal plants for silage. Legumes have high protein content, so high buffering capacity. They need some supplements. Straws are not appropriate for silage making

13 Various silo types Stack silo

14 Silage making from sweet corn stalk (after fresh ear harvesting) in two layer plastic bags at a small dairy farm. The inner bag should be vacuum and tied tightly. The outer bags are sown.

15 It is palatable to ruminants and pigs. The surplus can be ensiled, but should be supplemented with ground corn to adjust moisture content and increased nutrients Sweet corn husk and cob from canning factories

16 Sweet corn husk and cob silage at a dairy cooperative

17 Good quality silage has brownish green color, good aroma (acid odor), good texture, no mold, slime or rotting

18 (P……………………. มีความเป็นกรดสูง ต้องทิ้งไว้ 2- 3 วัน เปลือกสับปะรดหมัก ที่ประจวบ กองบนพื้น – คุณภาพไม่ดี ไม่เหมาะเป็นอาหาร โคนม

19 ปรับปรุงโดยหมักใน ถัง - ไม่ใส่ฟาง + ใส่ฟาง นำไปใช้เลี้ยงโคในวัน ฝนตก ตัดหญ้าไม่ได้

20 25% CP, high cyanide, ตากแดด / หมัก ลดไซยาไนด์ได้ ใบมันสำปะหลัง (c……………….)

21 ใบถั่วลิสง (g………… ….) 13%CP, 54.2% NDF ควรตัดส่วนบนเท่านั้น เพื่อลดปัญหา การปนเปื้อนของดิน และการเน่าเสีย การเก็บเกี่ยวไม่ ถูกต้อง

22 Soybean pod husk is a low quality feed, contains 6% CP with high fiber. ใช้ในหน้าแล้ง ยามขาดแคลนอาหารอาหาร หยาบคุณภาพดี

23 Sweet potato leaves and tubes can be fed to ruminants and swine

24 ยอดอ้อย (s………………. t…….) CP 6%, NDF 75% มีคุณภาพดีพอใช้ แต่เก็บ รวบรวมยาก

25 Paper mulberry tree The bark is for producing Sa paper Leaves can be used as feed นำมาหมัก ใช้เลี้ยง หมูและวัวได้

26 ถั่วแระจากโรงงาน มีโปรตีนสูง ย่อยง่าย

27 วัตถุแห้ง 10%, โปรตีน 10.4%, ผนังเซล 52.2% ผักตบชวา

28 Roughages กระตุ้น การ เคี้ยว เอื้อง ขับ น้ำลาย (buff er) Acetic acid Rumen acidity Digestion Production & fertility Microbial activity Milk fat DMI ความสำคํญของ อาหารหยาบ ความสำคัญของอาหารหยาบ


ดาวน์โหลด ppt Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva- Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agriculture, CMU/ 2013 by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google