งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva-Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agric, CMU ANS 356443 Dairy Production/2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva-Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agric, CMU ANS 356443 Dairy Production/2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 by Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva-Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agric, CMU ANS 356443 Dairy Production/2013

2 กระเพาะมีขนาดประมาณ ¾ ของช่องท้อง ( abdominal cavity) โดยอยู่ค่อนไปทางด้าน........... ของลำตัว

3 1. H 2. C 3. C 4. D 5. H Cattle teeth: Milk teeth (deciduous) = 3p 0I 3p 3p 8I 3 P Permanent teeth = 3M 3 P 0I 3P 3M 3 3 8 3 3 ชนิดของฟัน Incisor, canine, premolar, molar

4 Age estimation from teeth Under 2 years – no permanent teeth Years old 1 pair = 2 2 pairs = 3 3 pairs = 4 4 pairs = 5 Worn = over 5 years

5 Upper incisor ? Intake (consume)………. hours Rumination (…. ……)…………. hours อาหารแต่ละก้อน (bolus) ที่ถูกขยอก ออกมา จะถูกเคี้ยว 40-50 ครั้ง / 1 นาที Saliva (………… มี pH 8.2) Salivation (..................) Cattle

6 Ruminant saliva * Moistens & rubricates feed – help swallowing *Buffer: high HPO 4 -2 ( ), HCO 3 - ( ) maintain optimum pH – for microbes * Antifoaming prevent bloat *Urea + minerals – useful for microbes (recycle) * ** แต่ไม่มีเอนไซม์เหมือนในสัตว์ กระเพาะเดี่ยวบางชนิด ( ยกเว้นตอนที่เป็นลูกโค )

7 FeedEating rate Saliva production (kg/min)(kg/kg feed) Pellet.360.68 Fresh grass.280.94 Silage.251.13 Dried grass.083.25 Hay.073.63 Effect of ration on eating rate and saliva production (mature ruminants 70 - 120 l/d)  eating & ruminating time

8 ผ้า ขี้ริ้ ว ความจุ Rumen80% (150 ลิตร ) กระเพาะ ส่วนหน้า Reticulum5% ( ใส่แม่เหล็ก ) (fore stomach) Omasum7% (90-190 แผ่น ) มี จุลินทรีย์ช่วยย่อย Abomasum8% มี HCl & proteolytic enzyme

9

10 , Bacteria 10 9 /ml, Protozoa 10 6 /ml, fungi, yeast 25% are in liquid phase, 70% are in solid phase 5% in rumen epithelium + protozoa Fermentation vat Liquid + fine particle

11 Ruminococcus albus Protozoa Fungi Example of rumen microbes

12 Rumen microbes เริ่มเข้าไปอยู่ตั้งแต่ยังเป็นลูกโค โดย เข้าไปกับ อาหาร น้ำ + contact with older ruminants Bacteria (flora) -rod, spiral, cocci -30 species – 10 7-9 /ml Protozoa (fauna) -Ciliate ( มีขน ) ส่วนใหญ่เป็นพวกนี้ -Flagellate ( มีหาง ) Fungi ช่วย break down cell wall โดยใช้ rhizoid

13 Amylolytic bacteria Sugar utilizing bacteria Cellulolytic bacteria Hemicellulolytic digesting bacteria Proteolytic & deaminative bacteria Lipolytic & Hydrogenating bacteria Methanogenic bacteria Ureolytic bacteria (urease activity) (Ammonia producing bacteria) Vitamin synthesizing microbes Types of rumen microbes

14 ช่วยย่อยอาหาร โดยเฉพาะเยื่อใย ทำให้สามารถใช้อาหารหยาบได้ ช่วยเปลี่ยนโปรตีนคุณภาพเลวให้ เป็นดี & ช่วยสร้างโปรตีนจาก สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่ โปรตีน (NPN) เช่น ยูเรีย ( ทำให้ ลดต้นทุน ) ช่วยสร้างวิตามิน (......................&………..) ความสำคัญของจุลินทรีย์ในกระเพาะ หมัก

15 * Optimum condition for rumen microbes 1.Anaerobic 2.Temperature = ? 3.pH = ? 4.Nutrient supply (feed the bugs, feed the cows) ดังนั้นต้องรักษาสภาพในรูเมนให้เหมาะสม

16 จุลินทรีย์ไม่ชอบสภาพเป็นกรดจัด # ต้องจัดการให้อาหารอย่าง ถูกต้อง ~ อย่าให้อาหารข้นครั้งละมาก ๆ ( ทำไม ?)................................. ~ ให้อาหารหยาบชิ้นยาวอย่าง เพียงพอ ( ทำไม ?)................................. * ถ้าจุลินทรีย์อยู่ไม่ได้ โคจะไม่สบาย  ตาย

17 สัดส่วนของกระเพาะใน โคระยะต่างๆ

18 Esophagus Esophageal groove Reticulum Rumen ลักษณะ esophageal groove ที่ปิด และเปิด เป็นผนังของกระเพาะที่ห่อ ตัวเป็นท่อนำนมไหลผ่าน จากหลอดคอไปยังกระเพาะ แท้ ทำไมต้องมี ?

19 Young ruminants – no sucrase, less amylase  can’t digest sugar & starch  milk replacer ต้องมี glucose + lactose

20 Small intestine

21 Large intestine Fermentation of feed residues by microbial action indole, skatol, phenol, amine, H 2 S, NH 3, CO 2, CH 4 + VFA ( อาจดูด ซึมนำไปใช้ได้บ้าง ) ได้ byproducts ? ……………….. Feces: น้ำ กากอาหารที่ย่อยไม่ได้ น้ำย่อย เยื่อบุผิวของทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ inorganic salt และสารอื่นที่เกิด จากการสลายตัวของแบคทีเรีย

22 Concentrate Roughages Fiber low high Digestibility high low Nutrient concentration high low Price high low TMR (…………………………..) อาหารข้นและอาหารหยาบผสมกันในสัดส่วนที่ ให้โภชนะเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์ นิยมใช้ในโคที่ให้นมสูงซึ่งต้องให้อาหารข้นมาก ข้อดีคือทำให้อาหารข้นถูกกินอย่างช้า ลดการ เกิด rumen acidosis

23 Total Mixed Rations (TMR) Concentrate mixed with roughages Nutrients meet the requirement of cows Every bite contains the same nutrient density Cows can not choose ingredients concentrate is consumed gradually ( ลดการเกิด rumen acidosis) Rumen environment is more stable ( เหมาะแก่การทำงานของจุลินทรีย์ )

24 Nutrients ดำรงชีพ เติบโต สืบพันธุ์ ให้ผลผลิต ช่วยปฏิกิริยาต่าง ๆ Water content in feed: fresh grass + silage 70-80% Hay + concentrate 10%

25 Carbohydrates Concentrates: sugar + starch Roughages: fiber (cellulose, hemicelluloses, lignin แต่ lignin ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต why?).............. ในการวิเคราะห์แบบ Proximate analysis คาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็น 1. Crude fiber (….) ย่อย...... มีมากใน................... 2. Nitrogen free extract (…….) ย่อย......... มีมากใน.............

26 * Carbohydrates (CHO) Crude fiber (….) Nitrogen free extract (…….) Structural CHO (SC, NDF) Nonstructural CHO (NSC, NFC) Detergent method Proximate analysis NDF ADF ADL Neutral detergent fiber = cell wall Acid detergent fiber = lignin + cellulose Acid detergent lignin = lignin

27 NDF = Neutral detergent fiber ( เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารซัก ล้างที่เป็นกลาง ) ADF = Acid detergent fiber ( เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารซักล้างที่ เป็นกรด ) ADL = Acid detergent lignin NDF – ADF = Hemicellulose ADF – ADL = Cellulose Cell content Prot/EE/CHO Min/Vit Pectin Hemicellulose Cellulose Lignin ADF Fiber Cell wall (NDF)

28 Starch Amylose (α 1-4 glycosidic linkage) α 1-4 + α 1-6 glycosidic linkage

29 แป้งชนิด ต่างๆ

30 Animal starch

31 Cellulose = B 1-4 glycosidic linkage ( เอนไซม์จากตัวสัตว์ ย่อยไม่ได้ ) การย่อยต้องอาศัย..................

32 Carbohydrate fermentation in rumen

33 VFA (………………..) VFA ทั้ง 3 ชนิดนี้ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับ จุลินทรีย์และตัวโค Acetic acid (acetate, CH 3 COOH, C 2 ) มีมากที่สุดในรูเมน เป็นสารตั้งต้นในการสร้างไขมันนม ถ้ากินอาหารหยาบมาก จะเกิดสัดส่วนของ C 2 มาก นมมีไขมัน.... Propionic acid (CH 3 CH 2 COOH, C 3 ) มีมากเป็นอันดับ 2 เป็นสารตั้งต้นในการสร้างน้ำตาลในนม (milk ………….) Butyric acid (butyrate, CH 3 CH 2 CH 2 COOH, C 4 ) มีน้อยที่สุด Gas (…..+….) ที่เกิดขึ้น มีประโยชน์ ต้องระบายออก มิฉะนั้นจะเกิด........

34 Roughages กระตุ้น การ เคี้ยว เอื้อง ขับ น้ำลาย (buff er) Acetic acid Rumen acidity ( เพิ่ม pH) Digestion Production & fertility Microbial activity Milk fat DMI ความสำคัญของอาหารหยาบ

35 ผลของขนาดชิ้นอาหาร (particle size) Item ละเอียด ปานกลาง หยาบ กินอาหาร ( นาที /24 ชม.)195.3 204.4204.7 เคี้ยวเอื้อง ( นาที /24 ชม.) 374.4 a 466.3 b 530.7 c เวลาเคี้ยวเอื้องทั้งหมด ( นาที /24 ชม.) 569.7 a 670.7 b 735.4 c pH5.3 a 5.9 b 6.0 b VFA, molar % Acetic acid58.33 c 61.24 d 61.82 d Propionic acid22.34 c 20.16 c, d 19.46 d Milk fat, %3.0 a 3.6 b, c 3.8 c

36 Types of feed resources from plant Forages ( พืชอาหารสัตว์ ) Crop residues ( เศษเหลือในไร่นา ) Agro-industrial by-products ( เศษเหลือจาก โรงงาน ) Non-conventional feeds ( อาหารแปลกใหม่ ) Grass Legumes Fresh HaySilage Roughages

37 องค์ประกอบทางเคมี ( ร้อยละของวัตถุแห้ง ) ของ พืชที่ตัดอายุ 45 วัน DM CP AshNDFLigninCa หญ้ากินีสีม่วง 21.988.6810.2570.323.550.32 หญ้าจัมโบ้ -11.4510.1863.293.260.43 หญ้าเนเปียร์ 19.5510.1112.5265.692.950.33 หญ้ารูซี่ 20.9914.3113.2961.843.040.36 ถั่วคาวาลเคด 20.3017.8814.5251.73-1.21 ถั่วเซนโตรซีมา 24.0319.2813.5559.6810.340.87 ถั่วท่าพระสไตไล 18.3017.5713.9551.43-1.27 ถั่วฮามาต้า 19.9517.8511.7650.377.081.36 ฟางข้าว 90.73.616.470.03.400.50 ฟางหมัก 57.812.215.468.2

38 ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของพืชที่ อายุต่าง ๆ กัน ระยะตัด ผลผลิต / ไร่ DMCPNDFADF Lignin ( วัน ) ( กก. นน. แห้ง )(%) % ของ วัตถุแห้ง หญ้าเนเปียร์ 301,674.621.412.064.036.52.65 401,747.822.311.264.437.42.80 501,628.023.59.465.938.42.97 หญ้ากินีสีม่วง 30977.428.87.268.939.9 451,149.231.26.869.841.3 601,008.932.35.270.442.5 NDF = Neutral detergent fiber, ADF = Acid detergent fiber

39 คุณภาพของอาหารหยาบ คุณภาพ % CP% TDN% NDFDMI (% BW) ดี > 15 > 60 < 602 ปานกลาง 8-1050-6060-701.5 ต่ำ 2-5 701 TDN = total digestible nutrient, BW = body weight, NDF = neutral detergent fiber DMI = dry matter intake ดัดแปลงจาก : เมธาและฉลอง (2533)


ดาวน์โหลด ppt By Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva-Isarakul Dept. of Animal & Aquatic Science, Fac. of Agric, CMU ANS 356443 Dairy Production/2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google