งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Passage 10 AQUATIC VEGETATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Passage 10 AQUATIC VEGETATION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Passage 10 AQUATIC VEGETATION

2 พืชน้ำสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พืชโผล่เหนือน้ำ พืชใต้น้ำ และพืชลอยน้ำ ซึ่งพืชโผล่เหนือน้ำยังรวมไปถึง หญ้า กก และพืชอื่นๆ ซึ่งจะฝังรากลงไปในก้นบ่อ และต้นสูงขึ้นในอากาศ พืชเหล่านี้โดยปกติมักจะจำกัดเฉพาะแค่ขอบบ่อและมักจะไม่ใช่ปัญหา Aquatic vegetation can be divided into three groups-emergent, submerged, and floating. Emergent vegetation includes grasses, sedges, and other plant which are rooted into the pond bottom, but extent into the air. These plants are usually confined to the very edge of ponds and are not usually a problem.

3 พืชโผล่เหนือน้ำ พืชใต้น้ำ พืชลอยน้ำ

4 Occasionally, however, they invade the pond proper, reducing phytoplankton production and make it difficult to catch fish. Emergent plant are discouraged from spreading by maintaining a water depth of about one meter and by a good phytoplankton population. อย่างไรก็ตามในบางครั้ง พืชชนิดนี้ก็รุกล้ำไปยังบ่อที่มี ความเหมาะสม ไปลดการผลิตแพลงก์ตอนพืช และทำให้ยากต่อการ จับปลา พืชโผล่เหนือน้ำมีการกระจายโดยรักษาระดับความลึก ประมาณ 1 เมตร และประชากรแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสม

5 Once established, manual removal is usually is not effective, as may species have extensive rhizome system. Pond drying, liming, and plowing may clear up the problem; large Grass Carp will eat some species. เมื่อพืชน้ำชนิดนี้แล้วครั้งหนึ่ง การถอนออกด้วยมือซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ผลดีและบางสายพันธุ์มีระบบรากที่กว้างขวาง การทิ้งบ่อให้แห้ง ใส่ปูนขาวและไถ อาจจะขจัดปัญหาได้ ปลากินพืชสามารถกินบางสายพันธุ์ได้

6

7 Submergent plants grow under water
Submergent plants grow under water. Some species are eaten by fish and will soon disappear from the pond if vegetarian fish (Tawes, Tilapia, and especially Grass Carp) are present. Many species are not edible due to toxins or unpalitability. พืชใต้น้ำจะเจริญเติบโตใต้น้ำ บางสายพันธุ์ปลาสามารถกินได้และจะหมดไปจากสระน้ำถ้ามีปลากินพืชอยู่ (พวกปลาพวงปลานิล และโดยเฉพาะปลากินพืช) ปัจจุบันพืชน้ำหลายสายพันธุ์กินไม่ได้เนื่องจากมีสารพิษหรือไม่อร่อย

8

9 These species are troublesome as they usually reduce phytoplankton population by shading, by competing for nutrients, and sometimes, by releasing phytoplankton inhibitors-and make it virtually impossible to catch fish. พืชสายพันธุ์เหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาเนื่องจากมักจะลดประชากรแพลงก์ตอนพืชโดยการบังแสงแดด โดยการแย่งชิงสารอาหาร และบางเวลาปล่อยสารยับยั้งแพลงก์ตอนพืชและมันทำให้ไม่มีทางที่จะจับปลาได้

10 Submerged plants are seldom a problem if a good algae bloom is maintained. If they do become established in a large area, manual removal, stocking large Grass Carp, and drying and liming the pond bottom can be tried to control the plants. พืชใต้น้ำไม่ค่อยจะมีปัญหาถ้าการแพร่กระจายของสาหร่ายเหมาะสม ถ้าพวกพืชใต้น้ำจะเกิดขึ้นในพื้นที่กว้างการถอนออก การมีปลากินพืชขนาดใหญ่ และการตากแห้ง และการใส่ปูนขาวที่ก้นบ่อ สามารถจะควบคุมพืชได้

11 Floating plants are either rooted in the bottom (for example, water lilies and lotus) or completely free-floating (such as duckweed, water lettuce, and water hyacinth). Rooted floating plants should be removed. พืชลอยน้ำมีรากทั้งในด้านล่าง (ตังอย่าง เช่น บัวสายบัวหลวง) หรือลอยน้ำอย่างอิสระสมบูรณ์ (เช่น แหน จอกและผักตบชวา ) รากของพืชลอยน้ำควรจะมีการจำกัด

12


ดาวน์โหลด ppt Passage 10 AQUATIC VEGETATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google