งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Passage 10 AQUATIC VEGETATION. พืชน้ำสามารถ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พืชโผล่เหนือน้ำ พืช ใต้น้ำ และพืชลอยน้ำ ซึ่งพืชโผล่เหนือน้ำยัง รวมไปถึง หญ้า กก และพืชอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Passage 10 AQUATIC VEGETATION. พืชน้ำสามารถ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พืชโผล่เหนือน้ำ พืช ใต้น้ำ และพืชลอยน้ำ ซึ่งพืชโผล่เหนือน้ำยัง รวมไปถึง หญ้า กก และพืชอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Passage 10 AQUATIC VEGETATION

2 พืชน้ำสามารถ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พืชโผล่เหนือน้ำ พืช ใต้น้ำ และพืชลอยน้ำ ซึ่งพืชโผล่เหนือน้ำยัง รวมไปถึง หญ้า กก และพืชอื่นๆ ซึ่งจะฝัง รากลงไปในก้นบ่อ และต้นสูงขึ้นใน อากาศ พืชเหล่านี้ โดยปกติมักจะจำกัด เฉพาะแค่ขอบบ่อและ มักจะไม่ใช่ปัญหา Aquatic vegetation can be divided into three groups- emergent, submerged, and floating. Emergent vegetation includes grasses, sedges, and other plant which are rooted into the pond bottom, but extent into the air. These plants are usually confined to the very edge of ponds and are not usually a problem.

3 พืชโผล่เหนือน้ำ พืชใต้น้ำพืชลอยน้ำ

4 Occasionally, however, they invade the pond proper, reducing phytoplankton production and make it difficult to catch fish. Emergent plant are discouraged from spreading by maintaining a water depth of about one meter and by a good phytoplankton population. อย่างไรก็ตามใน บางครั้ง พืชชนิดนี้ก็ รุกล้ำไปยังบ่อที่มี ความเหมาะสม ไปลด การผลิตแพลงก์ตอน พืช และทำให้ยากต่อ การ จับปลา พืชโผล่เหนือ น้ำมีการกระจายโดย รักษาระดับความลึก ประมาณ 1 เมตร และประชากรแพลงก์ ตอนพืชที่เหมาะสม

5 Once established, manual removal is usually is not effective, as may species have extensive rhizome system. Pond drying, liming, and plowing may clear up the problem; large Grass Carp will eat some species. เมื่อพืชน้ำชนิดนี้แล้ว ครั้งหนึ่ง การถอน ออกด้วยมือซึ่งมักจะ ไม่ค่อยได้ผลดีและ บางสายพันธุ์มีระบบ รากที่กว้างขวาง การ ทิ้งบ่อให้แห้ง ใส่ปูน ขาวและไถ อาจจะ ขจัดปัญหาได้ ปลา กินพืชสามารถกินบาง สายพันธุ์ได้

6

7 Submergent plants grow under water. Some species are eaten by fish and will soon disappear from the pond if vegetarian fish (Tawes, Tilapia, and especially Grass Carp) are present. Many species are not edible due to toxins or unpalitability. พืชใต้น้ำจะ เจริญเติบโตใต้น้ำ บางสายพันธุ์ปลา สามารถกินได้และจะ หมดไปจากสระน้ำถ้ามี ปลากินพืชอยู่ ( พวก ปลาพวงปลานิล และ โดยเฉพาะปลากินพืช ) ปัจจุบันพืชน้ำหลาย สายพันธุ์กินไม่ได้ เนื่องจากมีสารพิษ หรือไม่อร่อย

8

9 These species are troublesome as they usually reduce phytoplankton population by shading, by competing for nutrients, and sometimes, by releasing phytoplankton inhibitors-and make it virtually impossible to catch fish. พืชสายพันธุ์เหล่านี้มัก ก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากมักจะลด ประชากรแพลงก์ตอน พืชโดยการบัง แสงแดด โดยการแย่ง ชิงสารอาหาร และ บางเวลาปล่อยสาร ยับยั้งแพลงก์ตอนพืช และมันทำให้ไม่มีทาง ที่จะจับปลาได้

10 Submerged plants are seldom a problem if a good algae bloom is maintained. If they do become established in a large area, manual removal, stocking large Grass Carp, and drying and liming the pond bottom can be tried to control the plants. พืชใต้น้ำไม่ค่อยจะมี ปัญหาถ้าการ แพร่กระจายของ สาหร่ายเหมาะสม ถ้า พวกพืชใต้น้ำจะ เกิดขึ้นในพื้นที่กว้าง การถอนออก การมี ปลากินพืชขนาดใหญ่ และการตากแห้ง และ การใส่ปูนขาวที่ก้นบ่อ สามารถจะควบคุมพืช ได้

11 Floating plants are either rooted in the bottom (for example, water lilies and lotus) or completely free- floating (such as duckweed, water lettuce, and water hyacinth). Rooted floating plants should be removed. พืชลอยน้ำมีรากทั้งใน ด้านล่าง ( ตังอย่าง เช่น บัวสายบัวหลวง ) หรือลอยน้ำอย่างอิสระ สมบูรณ์ ( เช่น แหน จอกและผักตบชวา ) รากของพืชลอยน้ำ ควรจะมีการจำกัด

12


ดาวน์โหลด ppt Passage 10 AQUATIC VEGETATION. พืชน้ำสามารถ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พืชโผล่เหนือน้ำ พืช ใต้น้ำ และพืชลอยน้ำ ซึ่งพืชโผล่เหนือน้ำยัง รวมไปถึง หญ้า กก และพืชอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google