งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การผสมใดต่อไปนี้ที่แยกออก จากกันได้ด้วยการระเหยแห้ง 1. เกลือป่นกับ น้ำ 2. น้ำมันพืชกับ น้ำ 3. ข้าวเปลือก กับแกลบ 4. ผงตะไบ เหล็กกับทราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การผสมใดต่อไปนี้ที่แยกออก จากกันได้ด้วยการระเหยแห้ง 1. เกลือป่นกับ น้ำ 2. น้ำมันพืชกับ น้ำ 3. ข้าวเปลือก กับแกลบ 4. ผงตะไบ เหล็กกับทราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. การผสมใดต่อไปนี้ที่แยกออก จากกันได้ด้วยการระเหยแห้ง 1. เกลือป่นกับ น้ำ 2. น้ำมันพืชกับ น้ำ 3. ข้าวเปลือก กับแกลบ 4. ผงตะไบ เหล็กกับทราย

4 2. สัตว์ชนิดใดสืบพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศได้ 1. กิ้งกือ 2. ไส้เดือน 3. ไฮดรา 4. พยาธิ ปากขอ

5 3. การขยายพันธุ์พืชด้วย วิธีการตอนกิ่งมีผลดีอย่างไร 1. ได้พืชที่มีราก แข็งแรง 2. ได้พืชที่มีลำต้น แข็งแรง 3. ได้พืชที่มีลักษณะ เหมือนต้นเดิม 4. ได้พืชที่ เจริญเติบโตได้เร็ว ขึ้น

6 4. สารคู่ใดต่อไปนี้ มีคุณสมบัติ เป็นเบสทั้งคู่ 1. สบู่ น้ำอัดลม 2. น้ำเกลือ น้ำเชื่อม 3. น้ำโซดา ปูน ขาว 4. น้ำปูนใส ผงซักฟอก

7 5. สารที่ใช้ทำความสะอาดภาชนะ ใส่อาหารควรมีสมบัติอย่างไร 1. มีความเป็นกรด สูง 2. เกิดฟองจำนวน มาก 3. หลอมเหลวที่ อุณหภูมิต่ำ 4. ทำให้ไขมัน ละลายในน้ำได้

8 6. ถ้าเราออกแรงเตะลูกฟุตบอลบน พื้นผิวต่าง ๆ ด้วยขนาดแรงเท่ากัน ลูกฟุตบอลจะกลิ้งไปบนพื้นผิวชนิด ใดได้ไกลที่สุด 1. ดิน 2. ปูน 3. ทราย 4. หญ้า

9 7. การตรวจพบซากสิ่งมีชีวิต ในหินมีประโยชน์อย่างไร 1. ใช้เป็นแนวทางศึกษา แร่ธาตุในหิน 2. พัฒนาการทำปุ๋ยจาก ซากสิ่งมีชีวิต 3. ใช้เป็นแนวทางศึกษา สิ่งมีชีวิตในอดีต 4. ทำนายลักษณะของ สิ่งมีชีวิตในอนาคต

10 8. ปัจจัยใดไม่ใช่สาเหตุของการ กร่อนของหินในประเทศไทย 1. คลื่นทะเล 2. กระแสน้ำ 3. ธารน้ำแข็ง 4. แรงโน้มถ่วง ของโลก

11 9. แก๊สชนิดใดทำลายบรรยากาศชั้น โอโซน จนเกิดภาวะเรือนกระจก 1. แก๊สออกซิเจน 2. แก๊สซัลเฟอร์ได ออกไซด์ 3. แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ 4. แก๊สคลอโร ฟลูออโรคาร์บอน

12 10. การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติข้อ ใดเกิดจากโลกเพียงอย่างเดียว 1. น้ำขึ้นน้ำลง 2. ข้างขึ้นข้างแรม 3. กลางวันกลางคืน 4. จันทรุปราคา สุริยุปราคา

13


ดาวน์โหลด ppt 1. การผสมใดต่อไปนี้ที่แยกออก จากกันได้ด้วยการระเหยแห้ง 1. เกลือป่นกับ น้ำ 2. น้ำมันพืชกับ น้ำ 3. ข้าวเปลือก กับแกลบ 4. ผงตะไบ เหล็กกับทราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google