งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
โครงสร้างหน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน นางสาวนุจรี มีมุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน นายธวัช ทองอิ่ม หัวหน้าฝ่ายช่างกล นางนงลักษณ์ คุณคง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ปฏิบัติงาน นางสาวธัญวรรณ แซ่วี พนักงานพิมพ์ ส 2 นายสมบูรณ์ บัวอ่อน ช่างฝีมือสนาม ช 3 นางศรัญญา นิลพิบูลย์ พนักงานสื่อสาร ส 2 นางพิมพ์ประไพ นวลพฤกษ์ พนักงานพิมพ์ ส 2 นายอนันต์ กันจู ช่างฝีมือสนาม ช 3 นายภูวดล รบศึก พนักงานชลประทาน บ 2 นางมาลัย คีรีราช พนักงานพิมพ์ ส 2 นายสมนึก ไพรวรรณ์ พนักงานชลประทาน บ 2 นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายพสิษฐ์ เชื้อผู้ดี ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 นายนพดล ถนอมทรัพย์ พนักงานชลประทาน บ 2 นายนิยม กลิ่นชาวนา ช่างฝีมือสนาม ช 1 นางวีระวัญ เชื้อผู้ดี พนักงานพิมพ์ ส 2 นายโพธิพล บุตรศรี พนักงานชลประทาน บ 2 นายเพลิน นุชสวาท ช่างฝีมือสนาม ช 1 นางวรรณา สุขธรรม พนักงานพิมพ์ ส 2 นายเรวัช ด้วงฉุน ช่างฝีมือสนาม ช 1


ดาวน์โหลด ppt นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google