งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1

2 Outline  Introduction  Material of Product  Product design  Die design  Sizing  Die  Calculation  Result and Discussion  Conclusion  Reference 2

3 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 3 http://www.kjplaza.com http://www.siambig.com/ http://www.qiwireless.com/ Introduction

4 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 4 Product : ที่วางโทรศัพท์ Function : ใช้วางโทรศัพท์ Advantage : น้ำหนักเบา, ราคา ถูก, สวยงาม ( โปร่งใส ), นำมา Recycle ใหม่ได้ Constraint : thickness,brittle Free variable : choice of material PS Material of Product

5 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 5 Property of material PS PropertiesPS Density0.96–1.04 g/cm³ Melting point~240 °C (decomposes at lower T) Tensile modulus 2.3-4.1 GPa Tensile strength 30-100 Mpa Cost Bath/kg http://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Material of Product

6 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 6 Product design

7 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 7 Product design

8 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 8 Sizing Die Design

9 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 9

10 10 Processing of Sizing

11 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 11 Die design

12 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 12

13 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 13 Processing of Die

14 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 14 Calculation หาค่า B A = BH…………………………….( 1) U=2B+2H…………………… ……(2) แก้สมการ โดยแทนค่า B=A/H ลง ในสมการที่ (2) จะได้ U=2(A/H)+2H H=(2A+2H 2 )/U……………… …….(3) แก้สมการที่ 3 โดยวิธี Fix point จัดรูปสมการ จากสมการ

15 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 15 Calculation ตารางที่ 1 แสดงการแก้สมการโดยวิธี Fix point U1= 346.00 mmA1= 846.00 mm 2 จะได้ค่า H=5 mm แทนลงในสมการที่ 1 B = A/H = 846.00 mm 2 / 5 mm ดังนั้น B = 167.96 mm รอบ (i) H i = (2A+2H 2 i-1 ) / U 1Start, i=1, H 0 =1;H 1 =4.9 2H 1 =5H 2 =5 3 H 3 =5 4 H 4 =5 5 H 5 =5

16 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 16 Die conductances ( K’) จากสมการ Non-newtonian Rectangular slit K= B∙Hm+22m+1(m+2)1Lm (B/H>20) Calculation ดังนั้น

17 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 17 ช่วง Die land ; L = 50 mm, B = 167.96 mm, H=5 mm, m=3.45 Calculation

18 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 18 Screw speed (N,rpm) D=40 mm, h= 3 mm, θ=17.6°, L= 1000 mm, Qoptimum = 10000.00 mm 3 /sec Calculation A = 6832.49 mm 3

19 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 19 Calculation จาก C = 0.03 mm 3

20 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 20 Calculation จากสมการ ดังนั้น

21 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 21 Calculation หาค่า Viscosity (Pa.sec) เมื่อ n = 0.29, ที่ shear rate = 1000 s-1, ความหนืด =10 Pa.sec จาก ดังนั้น

22 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 22 Calculation จาก

23 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 23 หาค่า Pressure ที่ Die (∆P,Pa)-representative Calculation เมื่อ L = 50 mm, B = 167.96 mm, H=5 mm จาก

24 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 24 Calculation แต่เนื่อง ดังนั้น k= 34.76 mm 3 จากสมการ ดังนั้น

25 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 25 Calculation หาค่า Die head Pressure (∆P,Pa) จากสมการ

26 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 26 Result and Discussion

27 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 27 Conclusion

28 School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 28 Reference


ดาวน์โหลด ppt School of Polymer Engineering Suranaree University of Technology 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google