งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร
Rheology วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร

2 Quiz จงสเก็ตรูปข้างล่าง 1. Bioyield คือจุดใดในรูป ?
2. Modulus of Elasticity มีค่าเท่าไร? Stress (MPa) Strain (%)

3 Basic concept & Definition
Rheology เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนรูป (Deformation) และการไหล (Flow) ในวัสดุ ถ้าพูดถึง Mechanical properties ที่เกี่ยวกับ Deformation แล้ว จะหมายความรวมไปถึง Rheological properties Rheology จะแสดง Parameter ต่าง ๆ ในรูป force, deformation, and time ตัวอย่างของพฤติกรรมทาง Rheology ได้แก่ Time-dependent stress and strain behavior, Creep, Stress relaxation and Viscosity

4 Basic concept & Definition

5 Basic concept & Definition

6 ASTM definition Strain Linear (tensile or compression) strain
Axial strain Transverse strain Shear Strain True strain ln(dL/L0) Macro/Micro-strain Stress Nominal Stress Normal stress Tensile stress Compressive stress Shear stress Torsional Stress True stress Fracture stress

7 ASTM definition Newtonian liquid Non-Newtonian liquid
Rigidity (shear modulus) Isotropic Homogeneous Stress relaxation Creep Viscosity Kinematic viscosity Newtonian liquid Non-Newtonian liquid Apparent viscosity Thixotropic fluids Rheopectic fluids

8

9

10

11 ASTM definition

12 Stress-strain curve for a 15. 2 mm long by 10
Stress-strain curve for a 15.2 mm long by 10.0 mm diameter sample of Red Delicious apple loaded at a strain rate of 82/s

13

14 ASTM definition Compressive strength Elastic Limit
Modulus of elasticity Initial tangent modulus Tangent modulus Secant modulus Chord Modulus Poisson’s ratio Proportional limit Shear strength Tensile strength Yield point Yield strength Pressure Deformation Bioyield point Rupture point Bioyield strength Stiffness Elasticity Plasticity Toughness Mechanical hysterisis

15


ดาวน์โหลด ppt วก 341 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google