งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MTT 651: Polymer Rheology Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MTT 651: Polymer Rheology Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MTT 651: Polymer Rheology Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group
Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group King Mongkut’s University of Technology Thonburi 91 Pracha U-tit Rd., Bangmod, Thuug-khru, Bangkok 10140, THAILAND

2 Definitions Fluids Rheology Viscosity Laminar and turbulent flows
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Definitions Fluids Rheology Viscosity Laminar and turbulent flows Steady and non-steady flows Plug flow Shear flow (drag and pressure flows) Shear stress and shear rate Elongational flow Visco-elasticity Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว
Introduction to Fluid and Polymer Melt การไหลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นประกบคู่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน (Drag Flow) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

4 การไหลที่เกิดจากความแตกต่างของความดันภายในท่อ (Pressure Flow)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt การไหลที่เกิดจากความแตกต่างของความดันภายในท่อ (Pressure Flow) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

5 Rheological behaviour of materials
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Rheological behaviour of materials Introduction to Fluid and Polymer Melt Inviscid fluids (viscosity=0) Linear viscous fluid (Newtonian, water) Non-linear viscous fluids (Newtonian, suspension) Linear viscoelastic materials (non-Newtonian/ small deformation) Non-linear viscoelastic materials (non-Newtonian/ large deformation) Non-linear elastic materials (rubber) Linear elastic materials (spring) Non-deformable solid (viscosity = infinity) (Solid) (Fluids) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว
Introduction to Fluid and Polymer Melt Time dependent fluids Thixotropic fluids - Shear stress decreases with time for a given shear rate. (yogurt, salad dressing) Rheopectic fluids - Shear stress increases with time for a given shear rate. (suspended fluids, mud) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

7 การเปลี่ยนแปลงความเค้นเฉือนตามเวลาของของไหล thixotropic
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt การเปลี่ยนแปลงความเค้นเฉือนตามเวลาของของไหล thixotropic Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว
Introduction to Fluid and Polymer Melt ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือนและอัตราเค้นเฉือนของของไหล thixotropic ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือนและอัตราเค้นเฉือนของของไหล rheopectic Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

9 Time independent fluids
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Time independent fluids Newtonian fluids: Viscosity is independent of shear rate. The ratio of shear stress and shear rate is constant. Non-Newtonian fluids: Viscosity is dependent on shear rate. Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว
Introduction to Fluid and Polymer Melt Non-Newtonian fluids Pseudoplastics fluids (shear thinning fluids) such as polymer melts, rubber liquids, adhesives, biological fluids and grease. Dilatant fluids (shear thickening fluids) such as PVC pastes and flour in water. Bingham fluids such as paints, clays, pea slurry, magarine, soaps, paper pulp, sewage sludge. Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว
Introduction to Fluid and Polymer Melt ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือนและอัตราเค้นเฉือนของของไหลในกลุ่ม Newtonian ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือนและอัตราเค้นเฉือนของของไหลในกลุ่ม non-Newtonian Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

12 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

13 ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (shear stress) กับ Log (shear rate)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (shear stress) กับ Log (shear rate) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

14 ความสัมพันธ์ระหว่าง shear viscosity กับ shear rate
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt ความสัมพันธ์ระหว่าง shear viscosity กับ shear rate Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

15 Examples of materials viscosities (Nsm-2)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Examples of materials viscosities (Nsm-2) 10 poise = 1 Nsm-2 Air (gaseous) = 10-5 (0.01 poise) Water = (10 poise) Oil = 10-1 Glycerine = 1 Syrup = 102 Polymer melts = Glass = 1021 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

16 Weissenberg effects for Newtonian (a) and Viscoelastic fluids (b)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Weissenberg effects for Newtonian (a) and Viscoelastic fluids (b) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

17 พฤติกรรมการบวมตัวของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะอัดรีด (die swell)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt พฤติกรรมการบวมตัวของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะอัดรีด (die swell) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

18 Flow of polymer melts in a rheometer
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Flow of polymer melts in a rheometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

19 Recoiling behaviour of viscoelastic fluids
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Recoiling behaviour of viscoelastic fluids Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

20 Dead flows of polymer melts
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Dead flows of polymer melts LDPE LLDPE Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

21 Elongation properties of melts
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Elongation properties of melts Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

22 Measurement of Rheological Properties
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Measurement of Rheological Properties Ostwald Glass Viscometer Melt Flow Rate (MFR) Falling Ball Viscometer Rolling Ball Capillary Rheometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

23 Ostwald Glass Viscometer
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Ostwald Glass Viscometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

24 Melt Flow Rate (MFR) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Melt Flow Rate (MFR) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

25 Falling Ball Viscometer
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Falling Ball Viscometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

26 Rolling Ball Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Rolling Ball Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

27 Capillary Rheometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเมอร์หลอมเหลว Introduction to Fluid and Polymer Melt Capillary Rheometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

28


ดาวน์โหลด ppt MTT 651: Polymer Rheology Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google