งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ หนังสือขอส่งงวด งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ หนังสือขอส่งงวด งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ หนังสือขอส่งงวด งาน

2 ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ สำเนาสัญญาจ้าง

3 ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ปริมาณงานและ แผนปฏิบัติงาน

4 แบบแปลนแสดง ความก้าวหน้า

5 S-Curve

6 สรุปผลการ ดำเนินงาน

7 สรุปผลการดำเนินงาน 360 วัน ขณะนี้ดำเนินการมาได้ ( จนถึง 23 ธ. ค. 58)344 วัน ยังเหลือเวลา อีก 16 วัน ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ 7 คิดเป็นงานที่ดำเนินการไปแล้ว 78.10 % ขณะนี้งาน  เร็วช้า +4.01% จำนวนวันที่เร็วกว่าแผนงาน 14 วัน

8 ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เอกสารประกอบส่งมอบ งาน

9 งานเก็บความเรียบร้อยของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

10 - งานเก็บความเรียบร้อยรอบอาคาร ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเก็บความ เรียบร้อย

11 - งานเก็บความเรียบร้อยรอบอาคาร ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเก็บความ เรียบร้อย

12 - งานเก็บความเรียบร้อยพื้นภายในอาคาร ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเก็บความ เรียบร้อย

13 - งานเก็บความเรียบร้อยภายนอกอาคาร ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเก็บความ เรียบร้อย

14 - งานเก็บความเรียบร้อยของอลูมิเนียมคอมโพสิต ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเก็บความ เรียบร้อย

15 งานภายในห้องควบคุมเพื่อติดตั้ง ระบบ SCADA

16 - งานเดินท่อร้อยสายระบบสื่อสารและอุปกรณ์ภายใน ห้องควบคุม ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานภายใน ห้องควบคุม เพื่อติดตั้งระบบ SCADA

17 - งานเดินท่อร้อยสายระบบสื่อสารและอุปกรณ์ภายใน ห้องควบคุม ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานภายใน ห้องควบคุม เพื่อติดตั้งระบบ SCADA

18 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ภายในห้องควบคุม ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานภายใน ห้องควบคุม เพื่อติดตั้งระบบ SCADA

19 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ภายในห้องควบคุม ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานภายใน ห้องควบคุม เพื่อติดตั้งระบบ SCADA

20 - งานติดตั้งจอแสดงผลและเฟอร์นิเจอร์ภายใน ห้องควบคุม ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานภายใน ห้องควบคุม เพื่อติดตั้งระบบ SCADA

21 งานเสารับสัญญาณ ของศูนย์ฯ งานเสารับสัญญาณ ของศูนย์ฯ

22 - ขุดหลุม ปรับพื้นที่ตั้งแบบ เทลีนฐานเสาสัญญาณ (Base Station) ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเสารับสัญญาณของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยๆ

23 - วางแบบ เทฟุตติ้ง ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเสารับสัญญาณของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยๆ

24 - ตอกเข็มพื้น ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเสารับสัญญาณของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยๆ

25 - ติดตั้งรั้ว - ติดตั้งระบบแสงสว่าง และ Ground ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเสารับสัญญาณของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยๆ

26 - ติดตั้งเสา และอุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณ Wireless ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานเสารับสัญญาณของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยๆ

27 ติดตั้งอุปกรณ์ PLC, Software SCADA

28 - อุปกรณ์ PLC รอประกอบและติดตั้ง 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงาน ติดตั้ง PLC, Software SCADA

29 - การประกอบอุปกรณ์ PLC 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงาน ติดตั้ง PLC, Software SCADA

30 - ประกอบอุปกรณ์ PLC เข้าตามตู้ 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงาน ติดตั้ง PLC, Software SCADA

31 - การติดตั้ง PLC ตามตำแหน่งจุดติดตั้ง 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงาน ติดตั้ง PLC, Software SCADA

32 งานติดตั้งระบบแสดงผล VDO Wall

33 - จอ VDO Wall รอติดตั้ง 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบ แสดงผล VDO Wall

34 - งานติดตั้งจอแสดงผล VDO Wall 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบ แสดงผล VDO Wall

35 - งานติดตั้งจอแสดงผล VDO Wall 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบ แสดงผล VDO Wall

36 - งานติดตั้งผนังจอแสดงผล (Partition) 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบ แสดงผล VDO Wall

37 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายใน ห้องควบคุม

38 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ภายในห้องควบคุม - งานติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ - งานติดตั้ง CPU คอมพิวเตอร์

39 งานติดตั้งระบบ UPS for SCADA Control Room

40 - งานติดตั้ง UPS 1 ภาพถ่ายประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบ UPS for SCADA Control Room

41 รายงานด้านความปลอดภัยใน การทำงาน

42 Morning Talk

43 Big Cleaning

44 จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย - แผนงานด้านความปลอดภัย - มาตรการป้องกันและควบคุม อุบัติเหตุ - กฎระเบียบด้านความปลอดภัยใน การทำงานก่อสร้าง - การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย - การวางแผนฉุกเฉิน จัดทำบัตรพนักงาน, บัตรผู้มาติดต่อ ติดสติกเกอร์หมวกนิรภัย ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน โครงการ ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดเก็บเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ใบนำของเข้า - ออกโครงการ, ใบ Work permit, เอกสารตรวจสารเสพ ติด, แบบตรวจนั่งร้าน, แบบรายงานผู้ ที่เข้ามาติดต่อสำนักงานชั่วคราว เป็น ต้น งานเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ หนังสือขอส่งงวด งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google