งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหารายวิชา Power System Analysis ปีการศึกษา 1/2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหารายวิชา Power System Analysis ปีการศึกษา 1/2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหารายวิชา 303427 Power System Analysis ปีการศึกษา 1/2549
ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์

2 การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร
Transient in RL Series circuit Balance Three Phase Fault Internal Voltage of Loaded Machine under Fault Condition Fault calculation Using Z-Bus [Z] Short Circuit Capacity

3 ส่วนประกอบสมมาตร (Symmetrical Components)
Fundamentals of Symmetrical Components Sequence Impedance Sequence Network

4 การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร
Single Line to Ground Fault Line to Line Fault Double Line to ground Fault Fault Calculation using impedance matrix

5 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Source of Overvoltage Circuit – Interrupting Device (Circuit Breaker, Fuses, Recovery Voltage, Relay System)

6 Transient Stability (1)
Swing Equation Synchronous machine models for stability Studies Steady-State Stability Transient Stability Power Angle Equation

7 Transient Stability (2)
Equal – Area Criterion Step by Step solution of the swing curve Application to sudden increase in power input and three-phase fault Factor affecting transient stability Power System Stability improvement

8 เศรษฐศาสตร์การจ่ายกำลังไฟฟ้า
Distribution of load between units within a plant Distribution of load between plants Economic dispatch including/excluding losses

9 การจัดความสัมพันธ์ของฉนวน
Principles - Over-voltage - Over-voltage protective devices (function of shunt connected over-voltage protective devices, principle of operation, rated voltage and protective level - Equipment insulation level - V-t curve Lightning and switching surge calculation Traveling Waves and Electrical Insulation

10 การต่อลงดิน Ground Resistance Soil Resistivity
Ground resistance measurement Ground rod resistance calculation Hazards associated with current flow to ground Touch and step voltage

11 การควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า
Control of Power and Voltage into a Network Capacitor Bank Control by transformer

12 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ห้อง EE 204 โทร ต่อ 4322


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหารายวิชา Power System Analysis ปีการศึกษา 1/2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google