งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราส่วนปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราส่วนปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราส่วนปลอดภัย
Dr. Suttisak Soralump Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD) Civil Engineering Department, Faculty of Engineering Kasetsart University, Bangkok, Thailand การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

2 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

3 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

4 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

5 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

6 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

7 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

8 FS การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

9 Observations, Frequency, Probability Density Function
What is the reliability of your calculated FS? FS=1.00 FS=1.25 Observations, Frequency, Probability Density Function FS=1.60 FS<1.0 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

10 ขั้นตอนการก่อสร้างโดยทั่วไป
1. การสำรวจ 2. การออกแบบ 3. การก่อสร้าง 4. การใช้งาน การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

11 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

12 Deterministic Way Model + Properties LOAD Prediction
Component of Geotechnical Prediction Deterministic Way Bishop’s Model + Geometry, Strength parameters, etc Driving Force Stability Slope Stability Problem การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

13 The General Idea of Reliability-Based Design
Error from the performance function or Model Error สมการหรือแบบจำลอง Monte Carlo Simulation FOSM Point Estimated Method Distribution type & properties ? Analytical Method Correlation btw variables? The General Idea of Reliability-Based Design การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

14 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

15 Principle of Consolidation with Vertical Drain
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

16 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

17 The Evaluation of Ground Improvement Effect by Soil Properties (Example from GI-West Runway)
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

18 The Comparison of Soil Properties Before and After Ground Improvement at Airside Pavement - East Runway & Road No.9 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

19 The Comparison of Soil Properties Before and After Ground Improvement at Airside Pavement
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

20 The Evaluation of Ground Improvement Effect by Piezocone Penetration Test at East Taxiway
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

21 Probabilistic and Reliability Analysis of Slopes
Point Estimate method Simulation Technique First Order Second Moment Method Capacity-Demand Model Reliability Index Practical Solutions Measure of Reliability Factor of Safety Safety Margin Probabilistic and Reliability Analysis of Slopes Simplification for Practical Uses การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

22 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชัน
1. ลักษณะรูปร่างของลาดชัน 2. ความหนาแน่นของมวลดิน 3. แรงดันน้ำในมวลดิน 4. กำลังรับแรงเฉือน การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

23 Parameter Uncertainties in Slope Analysis
Soil Density Parameter Uncertainties in Slope Analysis Geometry Pore Pressure Slope Stability Model FS Soil Strength การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

24 FS= 1.0 Reliability (%) Percent of Failure
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

25 Capacity (Bearing capacity)
Demand (Loading) Demand Capacity การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

26 Structural Analysis Deep-water platform Load Strength Strength Load
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

27 Simplification Process
Point Estimate method Simulation Technique First Order Second Moment Method Capacity-Demand Model Reliability Index Practical Solutions Measure of Reliability Factor of Safety Safety Margin Simplification Process การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

28 First order second moment method (FOSM)
Conventional design and analysis Taylor’s series (first term) approximation of uncertainty Assume uncorrelated variables การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

29 Simplified First order second moment method (SFOSM)
Finite difference approximation Model error is neglected การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

30 MEAN E[xi]+sxi E[xi]-sxi Variation Term where: xi+ = E[xi]+sxi
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

31 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

32 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

33 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

34 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

35 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

36 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

37 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อน
Application of Probabilistic and Reliability Analysis การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อน การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

38 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

39 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

40 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

41 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

42 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

43 First Order Second Moment (FOSM)
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

44 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

45 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

46 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

47 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

48 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

49 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

50 Monte Carlo Simulation
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

51 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

52 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

53 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

54 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

55 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

56 การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)

57 Geotechnical Engineering Research and Development Center
การอบรม KUslope ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Geotechnical Engineering Research and Development Center (GERD)


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราส่วนปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google