งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electrical Properties of Devices RLC. Electrical Properties ( คุณลักษณะทางไฟฟ้า ) Electrical PropertiesResistorCapacitorInductor Impedance (Z)Z R = X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electrical Properties of Devices RLC. Electrical Properties ( คุณลักษณะทางไฟฟ้า ) Electrical PropertiesResistorCapacitorInductor Impedance (Z)Z R = X."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electrical Properties of Devices RLC

2 Electrical Properties ( คุณลักษณะทางไฟฟ้า ) Electrical PropertiesResistorCapacitorInductor Impedance (Z)Z R = X R Z C = -j X C Z L = j X L AC circuit (f > 0)X R = R X C = 1/2  fCX L = 2  fL DC circuit (f=0)X R = R X C =  (after  5  C ) X L = 0 (after  5  L ) Time Constant (  ) -  C = RC  L = L/R Device Effect (DC)-Time delay Device Effect (AC)-Phase shift Ex. I T lead Vs Phase shift Ex. I T lag Vs Power True Power (Power lost in heat) Reactive Power (Accumulated power) Reactive Power (Accumulated power)

3 การ charge & discharge อุปกรณ์ ในวงจร DC  = RC  = L/R Charge: Energize: V F = Vsource V i = initial Voltage I F = I T (L short after 5  ) I i = initial current Capacitor Inductor

4 การ charge & discharge อุปกรณ์ ในวงจร DC  = RC  = L/R Discharge: V F = 0 V i = initial Voltage I F = I T I i = initial current Capacitor Inductor

5 Pulse Response Capacitor Inductor

6 Ex. RLC Circuit


ดาวน์โหลด ppt Electrical Properties of Devices RLC. Electrical Properties ( คุณลักษณะทางไฟฟ้า ) Electrical PropertiesResistorCapacitorInductor Impedance (Z)Z R = X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google