งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW
R L C

2 ผลของความถี่ต่อค่า รีแอคแตนซ์
RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW ผลของความถี่ต่อค่า รีแอคแตนซ์ +J f -J

3 RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW
ณ. ความถี่รีโซแนนซ์ +J X f -J

4 เมื่อค่า XL=XC จะทำให้มีกระแสไหลสูงสุด
RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW เมื่อค่า XL=XC จะทำให้มีกระแสไหลสูงสุด i

5 วงจรรีโซแนนซ์ ( RESONANCE CIRCUIT ) แบ่งได้เป็น 2 แบบ
RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW วงจรรีโซแนนซ์ ( RESONANCE CIRCUIT ) แบ่งได้เป็น 2 แบบ

6 1. วงจรรีโซแนนซ์แบบอนุกรม ( Series Resonance )
RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW 1. วงจรรีโซแนนซ์แบบอนุกรม ( Series Resonance ) 2. วงจรรีโซแนนซ์แบบขนาน ( Parallel Resonance )

7 RESONANCE CIRCUITS - SERIES RESONANCE
R L C

8 และกระแสรวมของวงจรขณะ
RESONANCE CIRCUITS - ตัวอย่างที่ 1 ถ้าแรงดันไฟฟ้า 1. จงหาขนาด ,มุมของอิมพีแดนซ์ และกระแสรวมของวงจรขณะ = , 500 , 700 และ 900 rad 2. นำค่าที่ได้มาเขียนกราฟ

9 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
เมื่อ

10 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
เมื่อ

11 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
เมื่อ

12 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
เมื่อ

13 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
เมื่อ

14 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
เมื่อ

15 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
สรุปค่าที่ได้

16 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
กราฟของ Z Z ต่ำสุด

17 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

18 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
ขณะวงจรรีโซแนนซ์

19 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
ขณะวงจรรีโซแนนซ์

20 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
ตัวอย่างที่ 2 กำหนด จงหาค่า

21 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE
ตัวอย่างที่ 2 วิธีทำ

22 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

23 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

24 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

25 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

26 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

27 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

28 ( Quality Factor ) จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีแรงดัน
RESONANCE CIRCUITS - QUALITY FACTOR จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีแรงดัน ตกคร่อม C ถึง 316 V แต่แหล่งจ่าย มีแค่ 10 V ซึ่งอัตราส่วนนี้ เรียกว่าค่า ( Quality Factor )

29 สมการสำหรับวงจรอนุกรม
RESONANCE CIRCUITS - QUALITY FACTOR สมการสำหรับวงจรอนุกรม

30 RESONANCE CIRCUITS - QUALITY FACTOR
สมการสำหรับวงจรขนาน

31 RESONANCE CIRCUITS - BANDWIDTH
f fr R small (high Q) R large (low Q)

32 วงจรรีโซแนนซ์แบบขนาน
RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE วงจรรีโซแนนซ์แบบขนาน R C L

33 อิมพีแดนซ์ของวงจร ในอุดมคติ
RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE อิมพีแดนซ์ของวงจร ในอุดมคติ

34 เนื่องจาก RL ที่อยู่ในคอยล์
RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE ในทางปฏิบัติ เนื่องจาก RL ที่อยู่ในคอยล์

35 คุณสมบัติfrของวงจรขนานในทางปฏิบัติ - fr นี้เหมือนกับวงจรอนุกรมคูณด้วย
RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE คุณสมบัติfrของวงจรขนานในทางปฏิบัติ - fr ขึ้นอยู่กับค่า RL - fr นี้เหมือนกับวงจรอนุกรมคูณด้วย - ถ้าเทอม มากกว่า 1 จะไม่เกิด fr

36 วงจรรีโซแนนซ์ในทางปฏิบัติ
RESONANCE CIRCUITS -NONIDEAL INDUCTOR i L V C R วงจรรีโซแนนซ์ในทางปฏิบัติ

37 i V C R L วงจรสมมูลที่ใช้ในการออกแบบ
RESONANCE CIRCUITS -NONIDEAL INDUCTOR i V C R L วงจรสมมูลที่ใช้ในการออกแบบ

38 การแปลงวงจร อนุกรม RL เป็นวงจรขนาน RL
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL การแปลงวงจร อนุกรม RL เป็นวงจรขนาน RL

39 ค่า ของวงจรอนุกรม RL มีค่าเท่ากับ
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL ค่า ของวงจรอนุกรม RL มีค่าเท่ากับ

40 อิมพีแดนซ์ของวงจรจะเท่ากับ
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL อิมพีแดนซ์ของวงจรจะเท่ากับ

41 RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL
ค่า จะเท่ากับ

42 หารทั้งเศษและส่วนจะได้
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL เอา หารทั้งเศษและส่วนจะได้

43 สำหรับเทอมที่เหลือคือ Lp
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL สำหรับเทอมที่เหลือคือ Lp

44 คูณด้วย ทั้งเศษและส่วน จะได้
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL คูณด้วย ทั้งเศษและส่วน จะได้

45 การแปลงวงจร อนุกรม RC เป็นวงจรขนาน RC
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC การแปลงวงจร อนุกรม RC เป็นวงจรขนาน RC

46 ค่า Qs ของวงจรอนุกรม RC มีค่าเท่ากับ
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC ค่า Qs ของวงจรอนุกรม RC มีค่าเท่ากับ

47 ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจร Z หาได้จาก
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจร Z หาได้จาก

48 คูณทั้งเศษและส่วนจะได้
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC นำเอา คูณทั้งเศษและส่วนจะได้

49 RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC
จากสมการสามารถแยกองค์ประกอบของ Resistanceและ Reactance ได้อย่างละหนึ่งเทอมดังนี้

50 คูณด้วย RS ทั้งเศษและส่วนจะได้
RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC คูณด้วย RS ทั้งเศษและส่วนจะได้

51 RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC
สำหรับเทอม Cp จะได้


ดาวน์โหลด ppt RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google