งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SolidWorks: Assembly Assembly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SolidWorks: Assembly Assembly."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SolidWorks: Assembly Assembly

2 เนื้อหา การสร้างชิ้นส่วน spring ด้วยคำสั่ง sweep
การประกอบชิ้นส่วน Assembly การแยกชิ้นส่วน Exploding

3 Practice 1: คำสั่ง swept สร้างชิ้นงานสปริง

4 Sketch on a circle on top plane (Unit: inches)

5 Insert  Curve  Helix/spiral  exit sketch
(p=0.13, H=0.5)

6 Insert  reference geometry  plane
(normal to curve)

7 Sketch a circle on plane1, diameter=0.05

8 Sweep feature

9 Practice 2: Assembly Online tutorial: Lesson 2 Assembly

10 Explode view

11 Exercise 1

12 Excercise2

13 NUT & BOLT

14 Assembly & explode view Fig. 4-5-6
Home works Assembly & explode view Fig


ดาวน์โหลด ppt SolidWorks: Assembly Assembly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google