งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนอสมการกำลัง 1 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนอสมการกำลัง 1 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทบทวนอสมการกำลัง 1

3 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง

4 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง

5 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง

6 การหาเซตคำตอบ ของอสมการ ย้าย -2x ไป ย้าย 6 มา เอา -1 คูณ ตลอด -3 ตัวอย่า ง

7

8 และและ 23 และและ และและ และและ และและ

9 23

10 การหาเซต คำตอบของ อสมการ กำลังสองและ สูงกว่า

11 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 1. ปักหลักสร้างสรรค์

12 ตัวอย่า ง

13 อสมการสวยงาม หน้า X ไม่มีลบ ไม่มีจำนวน ลบอยู่ฝั่ง X -4 00 + - +

14 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 2. ปักหลักสร้างสรรค์มากกว่าหน่อย

15 -4 5 5 +- +-

16 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 3. เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน - +

17 -1 คูณ

18 -4 5 5 +- +-

19 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 4. รู้ว่าบวก ตัดทิ้ง

20 ตัดทิ้ง ไป ทบทวน ตัวอ ย่าง บวก เสมอ ขึ้นกับ ตัวนี้

21 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 5. ทั้งหมดกำลังสอง ต้องมองให้ดี

22 ทบทวน ตัวอ ย่าง

23 ทบทวน ตัวอ ย่าง - 00 +

24 ดูอีกข้อเปรียบเทียบ

25 ทบทวน ตัวอ ย่าง

26 ทบทวน ตัวอ ย่าง - 00 +

27 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 6. กำลังจะสูงส่งสักเพียงใด คืนกลับสู่สามัญ

28 11 2 กำลังคี่ลดลงเหลือ 1 กำลังคู่ลดลงเหลือ 2

29 ทบทวน ตัวอ ย่าง

30 ทบทวน ตัวอ ย่าง - 00 +

31 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 7. หารก็คือคูณแต่...

32

33 2 00 + - +

34 อสมการไม่สวยงาม !!!

35 2 00 + - +

36

37 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 8. ดูเหมือนง่ายแต่ก็ ง่าย

38 ย้ายไปคูณ ! ทำเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะตัวหารไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือลบ ย้ายไปคูณอีกข้างเครื่องหมายอสมการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เราไม่รู้

39 ให้ทำที่ง่ายกว่าคือย้ายมาลบกัน แล้วใช้การบวกลบเศษส่วนพหุนาม

40 ตัวอย่า ง

41

42 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 9. สุดยอด

43 ทำเป็น กำลัง สอง สมบูร ณ์

44 + - +

45 ดูอีกข้อเปรียบเทียบ

46 จำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบของอสมการ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนอสมการกำลัง 1 การหาเซตคำตอบของ อสมการ ตัวอย่า ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google