งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata)
บทที่ 2 (ต่อ) ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata) NFA

2 ลักษณะการทำงานของ DFA
ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ Non-deterministic Finite-state Automata (NFA) จากไฟไนต์ออโตมาตาที่ผ่านมา จะสังเกตได้ว่าที่สถานะใดๆ สำหรับอินพิต 1 ค่า ออโตมาตาจะเชื่อมโยงไฟยังอีกสถานะเพียงสถานะเดียวเท่านั้น เช่น q2 q1 1 q3 ลักษณะการทำงานของ DFA

3 นิยาม : ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ NFA
: เซตของ states (สถานะ) : เซตของ Input alphabets/symbols (อักษร/สัญลักษณ์ รับเข้า) : Initial state (สถานะเริ่มต้น) : เซตของ Final states (สถานะสิ้นสุด) : ฟังก์ชั่น (State) Transition (การเปลี่ยน[สถานะ])

4 ความแตกต่างระหว่าง ของ DFA กับ NFA
q1 q2 2. จำนวนสถานะปลายทาง NFA (เพาเวอร์เซตของ Q) มีมากกว่าสถานะปลายทางของ DFA q2 a q1 a q3

5 3. สำหรับสถานะใดๆ ของ NFA เราไม่จำเป็นต้องกำหนดทรานซิชันให้ครบสำหรับทุกๆ อินพุตภายในเซต เช่น ให้
q2 a q1 a,b b q3

6 จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง aa ?
ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ a q2 q1 a q0 a q3 จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง aa ?

7 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 a q3

8 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 a q3

9 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 a q3

10 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 a q3 หยุดและปฏิเสธสตริง aa

11 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 หยุดและยอมรับสตริง aa a q3

12 จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง a ?
ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ a q2 q1 a q0 a q3 จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง a ?

13 จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง a ?
แบบทดสอบ กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ a q2 q1 a q0 a q3 จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง a ?

14 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 a q3

15 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 a q3

16 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 a q3

17 วิธีทำ a a q2 q1 a q0 หยุดและปฏิเสธสตริง a a q3 หยุดและปฏิเสธสตริง a

18 แบบฝึกหัด

19 กำหนดให้ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ NFA นิยามดังทรานซิชันกราฟ
b a,b q2 q1 a a q0 a a q3 q4 b 1. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง aab ? 2. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง aba ? 3. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง abb ? 4. จงแสดงการทำงานของออโตมาตานี้สำหรับอินพุตสตริง bbb ?


ดาวน์โหลด ppt ไฟไนต์ออโตมาตาที่คาดเดาไม่ได้ (Non-deterministic Finite Automata)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google