งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plague black death http://biogeekery.wordpress.com/2013/04/22/plague/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plague black death http://biogeekery.wordpress.com/2013/04/22/plague/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plague black death

2 Plague History : 10 ธันวาคม 2556 ชาย อายุ 56 ปี อาการ : ไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องเสีย ต่อมน้ำเหลืองโต กดเจ็บ ประวัติ: เดินทางไปแถบเอเชียใต้ เมื่อ 1-3 ธันวาคม 2556 พักที่โรมแรมที่มีหนูชุกชุม

3 ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ
CBC : RBC 5 x 106 cells/mm3 Hb 14 g/dl, Hct 41 % WBC 15,000 :PMN 76 % Lym 22% Mono 2% Plt :190,000 cells/mm3 Gram stain : GNB https://doh.sd.gov/lab/resources/bt/yersinia/gram.aspx

4 1. จะตรวจยืนยันเชื้ออย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการ ควรเก็บตัวอย่างเพิ่มหรือไม่ ถ้าเก็บควรเก็บอะไร และส่งตรวจที่ไหน อย่างไร Refer + Patient รพ.ชุมชน รพ.จังหวัด/ รพ.ศูนย์ No Refer Specimen เก็บตัวอย่างเพิ่มเติม LN aspirate, Hemo C/S Stool C/S, Sputum C/S เก็บตัวอย่างเพิ่มเติม LN aspirate, Hemo C/S Stool C/S, Sputum C/S ผล C/S : Yersinia pestis รพ.ชุมชน ศูนย์วิทย์ฯ Comfirm ELISA PCR แจ้งงานระบาดจังหวัด สำนักระบาดส่วนกลาง

5 เป็นกาฬโรค ต่อมน้ำเหลือง
2. หากผู้ป่วยเป็นโรคกาฬโรค ท่านคิดว่าเป็นชนิดใด เป็นกาฬโรค ต่อมน้ำเหลือง (Bubonic Plague) เกิดจาก Yersinia pestis

6 การสอบสวนโรค ? หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสำรวจโรคในหนู
3. โรงพยาบาลต้องแจ้งหน่วยงานใดบ้างเพื่อเฝ้าระวังและรับมือการระบาดของโรคและมีขั้นตอนอย่างไร ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ลงพื้นที่หาแหล่งพาหะโรค(หนู และ สัตว์เลี้ยงในชุมชน) พบเชื้อในสัตว์ การสอบสวนโรค ไม่พบเชื้อในสัตว์ คนไข้อาจไม่ได้ติดจากสัตว์ในชุมชน (นอกประเทศ) ยืนยันสายพันธุ์ทั้งในสัตว์และคนไข้ กำจัดแหล่งรังโรค(หนู) ? หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสำรวจโรคในหนู

7 การสำรวจโรคในคน สำรวจสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ว่าใครมีอาการของโรคบ้าง
ในกรณีที่พบ case สงสัย ทำการตรวจยืนยันเชื้อและกักโรค ใน คนไข้ ให้ทำการกักโรค จนกว่าจะหาย

8 life cycle of Yersinia pestis


ดาวน์โหลด ppt Plague black death http://biogeekery.wordpress.com/2013/04/22/plague/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google