งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าโครงการ 3G กลุ่ม 2 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ล่วงหน้าเบสแบนด์ 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าโครงการ 3G กลุ่ม 2 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ล่วงหน้าเบสแบนด์ 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าโครงการ 3G กลุ่ม 2 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ล่วงหน้าเบสแบนด์ 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

2 งานที่รับผิดชอบ  Cellsearch Simulation  Rake Receiver Simulation  WEEP Simulator  Interface with TMS320C6416 DSK  Interface with ADC and DAC Board 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

3 Input Data from ADC Slot Synch. Frame Synch. Code Group Identification Scrambling Gen. & Iden. Scrambling Code Cell Search 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) CellSearch Simulation - ผลการทำงาน โปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถทนทานต่อ Multi path และ fading ใน channel ได้ตรงตามมาตรฐานของ 3G แต่ยังทนทานต่อ noise ได้ สูงสุดที่ SNR = -1 dB เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอ

4 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)Multi-pathSearcher Fine-fingerTracking ChannelEstimator SymbolDespreaderChannelEqualization Finger 1 Finger 2 Finger 3 MaximumRatioCombining Received signal I Q Rake Receiver Simulation

5 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Multi-path Searcher  ทดสอบการทำงานกับโมเดลช่องสัญญาณที่ ประกอบด้วย Additive White Gaussian Noise ที่ SNR = -3 dB Maximum Doppler frequency ที่ค่าต่างๆ เช่น [5.8 20 60 120 250 500 750] Hz

6 Relative delay [0 326 652 1628 2018] ns Relative mean power [0 -3 -6 -9 -6 ] dB Threshold 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Multi-path Searcher TcTc 1 1 4 (5 samples) -3 dB -9 dB -6 dB

7 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Multi-path Searcher  ผลการทดสอบที่สามารถทำงานได้ถูกต้อง Minimum relative power = -6 dB Minimum relative delay = ปัญหาที่พบ  ปัญหาที่พบ ยังไม่สามารถหา multipath ที่อยู่ ห่างกัน 1 T c

8 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Interface with DSK,ADC and DAC - กำลังออกแบบการรับส่งข้อมูลกันระหว่าง FPGA Development Board กับ TMS320C6416 DSK และ ADC, DAC Board

9 TMS320C6416 DSK McBSP I/Q Sync. EMIF SF CodeNum JTAG PROM Boot Load & Save SDRAM XC2V1000 FPGA RS232 Sync. Clock Cell Search Rake Receiver FIR Filter ADC Control DAC Control DS-KIT-MBLAZE-V2-EURO I - Data THS0842 ADC THS0842 EVM Buffer 6 - SMB Connector Q - Data Buffer QQ II 6 6 I Q I - Data DAC2902 DAC DAC2902 EVM 6 - SMA Connector Q - Data QQ II 12 I Q Oscillator 30.72 MHz clk Digital I/O การรับส่งข้อมูลกัน ระหว่างบอร์ด 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Data Sync. c out Ext. Clock

10 แผนงานที่จะทำในอนาคต Jobs 2004 JunJulAugSepOctNovDec Rake Receiver Simulation Implement Cellsearch and Rake in FPGA WEEP Simulator Combining Interface FPGA with DSK,ADC and DAC Cellsearch & Rake Receiver Combining 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าโครงการ 3G กลุ่ม 2 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ล่วงหน้าเบสแบนด์ 28 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google