งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting March 21, 2003 NECTEC นายศิริชัย แซ่หว่อง สถาปัตยกรรมของส่วนประมวลผล สัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์ด้าน สถานีฐาน

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Transport Channel Processing (Tx) CRC TrbCc/ CdbSg ChCdRM1 st DTX 1 st Intl Transport Channel Processing Controller (Tx) Physical Channel Processing Controller (Tx) 2 nd DTX zProcessing Dedicated downlink physical channel Processing (DPCH, Slot) zCCPCH, PDSCH) Common downlink physical channel Processing (P/S- CCPCH, PDSCH) CPICH, P/S-SCH Controller AICH, AP-AICH, PICH, CSICH and CD/CA-ICH Controller 2 nd Intl PhyCH Map Slot format Spread OVSF ScramblingGain RRC filter ADC Processer Unit Power Control Indicator Control Resource management Power Control (Control Channel gain) Transport Channel Processing Controller (Rx) Transport Channel Processing (Rx) CRC TrbSg/ CdbCc ChDecd Rf_DeEq 1 st Deintl Rf_Cc RM Physical Channel Processing Controller (Rx) Dedicated downlink physical channel Processing (DPCH, Radio frame) Slot_Acc Dedicated uplink physical channel Processing (DPCH, Radio frame) 2 nd Deintl PhyCH Demap Preprocessing L2 : MAC L3 : RRC L2 : MAC RRC filter DAC Common downlink physical channel Processing (P/S-CCPCH, PDSCH Radio frame) Connect to PC via USB or PCI Uplink Processing Downlink Processing Basestation Module Power Control Send TPC to Mobile) Common uplink physical channel Processing (PRACH,PCPCH Radio frame) Interface controller TFCI SIR Estimator part_Acc ส่วนประมวลผลสัญญาณเบสแบนด์

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ส่วนประมวลผลสัญญาณในภาคส่ง เข้ารหัสช่องสัญญาณ (CRC, Convolutional และ Turbo code) สลับบิทข้อมูลในระดับบล็อกข้อมูลทรานสพอร์ท ปรับอัตราบิทให้เหมาะสมกับช่องสัญญาณฟิสิ คอล

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ส่วนประมวลผลสัญญาณในภาคส่ง สลับบิทข้อมูลในระดับบล็อกข้อมูลเรดิโอเฟรม จัดรูปบิทข้อมูลลงไปในสล็อต กระจายบิทข้อมูล (spreading) และสแคร็มบลิ้ง ชิปข้อมูล (chip)

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ส่วนประมวลผลสัญญาณในภาครับ ถอดรหัสช่องสัญญาณ (Convolutional และ Turbo code) และตรวจจับความผิดพลาด (CRC) สลับบิทข้อมูลในระดับบล็อกข้อมูลทรานสพอร์ท กลับคืนมา ปรับอัตราบิทกลับคืนมาดังเดิม

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ส่วนประมวลผลสัญญาณในภาครับ สลับบิทข้อมูลในระดับบล็อกข้อมูลเรดิโอเฟรม กลับคืนมา

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ส่วนประมวลผลกลาง จัดสรรทรัพยากรใน ระดับชั้นฟิสิคอลให้ เหมาะสมที่สุด ควบคุมระดับกำลังงาน ที่ส่งออก ควบคุมข้อมูลใน ช่องสัญญาณบ่งชี้ (Indicator Channel)

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การจัดการกับหน่วยความจำ ใช้หน่วยความจำ SDRAM ร่วมกัน เพื่อจัดสรร หน่วยความจำให้ สามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วนควบคุม หน่วยความจำ SDRAM ระดับความสำคัญของ ส่วนต่างๆ ที่เข้าถึง หน่วยความจำ

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google