งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2

2 Aa to Zz จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. ให้รู้จักตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 2. ให้อ่านออกเสียงตัวอักษร ภาษาอังกฤษได้ 3. ให้รู้จักคำที่ใช้ตัวอักษร ภาษาอังกฤษได้

3

4

5

6

7 Yes No C - cat - แมว ใช่ หรือไม่

8 abc 30 F ตรงกับรูปภาพใน ข้อใด

9 ให้โยงเส้นจับคู่อักษรพิมพ์ ใหญ่กับพิมพ์เล็ก A D E d c a C e 60

10 ให้โยงเส้นจับคู่อักษรพิมพ์ ใหญ่กับพิมพ์เล็ก H G B b h f F g 60

11 เรามาฝึกเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

12 ให้เติมตัวอักษรให้ ตรงกับภาพ Alphabet Buttons Appear Here

13 ให้เติมตัวอักษรให้ ตรงกับภาพ Alphabet Buttons Appear Here

14 ให้ลากตัวอักษรใส่ ให้ตรงกับภาพ F F B B H H

15 ให้นำคำที่กำหนดมาใส่ ใต้ภาพ Fish Ant Cat

16 ให้ต่อภาพแล้วบอก ตัวอักษร

17


ดาวน์โหลด ppt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google