งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท.เชียงราย เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท.เชียงราย เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท.เชียงราย เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย เพื่อให้อ่านคำศัพท์ได้ เพื่อให้เขียนคำศัพท์ได้

3 มาเรียนรู้คำศัพท์ hair eye ear nose mouth

4 neck hand finger leg foot
มาเรียนรู้คำศัพท์ neck hand finger leg foot

5 จากรูปที่กำหนดให้ True or False
eye True False

6 จากรูปที่กำหนดให้ True or False
neck True False

7 จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง
30 ? leg foot hair

8 จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง
30 ? hand nose ear

9 ให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่าง
60 ให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่าง Alphabet Buttons Appear Here

10 ให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่าง
60 ให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่าง Alphabet Buttons Appear Here

11 ให้โยงเส้นคำศัพท์ไปหาภาพ
hair eye ear foot finger leg

12 ให้โยงเส้นคำศัพท์ไปหาภาพ
neck mouth hair nose hand foot

13 ให้ลากคำศัพท์ที่กำหนดเติมลงในช่องว่าง
60 ให้ลากคำศัพท์ที่กำหนดเติมลงในช่องว่าง mouth neck foot leg eye

14 มาฝึกเขียนคำศัพท์กันเถอะ

15 ให้นำคำมาใส่ในช่องว่างให้ตรงกับความหมาย
จมูก ปาก มือ ตา เท้า 1. hand 2. nose 3. foot 4. eye 5. mouth

16 ให้ช่วยกันจัดภาพต่อไปนี้

17 ให้ช่วยกันจัดภาพต่อไปนี้

18 เฉลยการต่อภาพ

19 เฉลยการต่อภาพ

20 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt Parts of the Body กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูชาลิดา รายรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท.เชียงราย เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google