งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 940940 880880

4 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 750750 380380

5 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ 680680 590590

6 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 680680 490490

7 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ 29 30 170170

8 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ 32 90 610610

9 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 51 30 710710

10 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ 73 20 45 10

11 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ 63 60 55 00

12 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ 81 40 32 20

13 เฉล ย เฉล ย

14 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 940940 880880 60 60 60 60

15 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 750750 380380 37 0

16 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ 680680 590590 90

17 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 680680 490490 19 0

18 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ 29 30 170170 27 60

19 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ 32 90 610610 26 80

20 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 51 30 920920 42 10

21 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ 73 20 45 10 28 10

22 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ 63 60 55 00 86 0

23 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ 81 40 32 20 49 20

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google