งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
ซีพียู หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง ฮาร์ดดิสก์ จานแสง อุปกรณ์รับเข้า แผงแป้นอักขระ เมาส์ อุปกรณ์ส่งออก จอภาพแบบซีอาร์ที จอภาพแบบแอลซีดี เครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เครื่องอ่านพิกัด โมเด็ม

3 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
ซีพียู หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง ฮาร์ดดิสก์ จานแสง

4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
4. อุปกรณ์รับเข้า แผงแป้นอักขระ เมาส์ 5. อุปกรณ์ส่งออก จอภาพแบบซีอาร์ที จอภาพแบบแอลซีดี เครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 6. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เครื่องอ่านพิกัด โมเด็ม

5 ข้อใดคืออุปกรณ์รับเข้า
10 ข้อใดคืออุปกรณ์รับเข้า มอนิเตอร์ คีย์บอร์ด ปริ้นเตอร์ ฮาร์ดดิสก์

6 Printer เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผล ?
True False

7 HARDDISK MONITOR MOUSE DISKETTE

8 จงบอกชื่ออุปกรณ์ให้ตรงกับภาพ
Answer here Answer here Alphabet Buttons Appear Here Answer here Answer here

9 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google