งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทั่วไปไม่เป็นทางการ TEACHER: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS ……………………………. (ตามด้วยคำนำหน้า/ ชื่อ/ สกุล) NICE TO MEET YOU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทั่วไปไม่เป็นทางการ TEACHER: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS ……………………………. (ตามด้วยคำนำหน้า/ ชื่อ/ สกุล) NICE TO MEET YOU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำบุคคล 2 คน (อย่างง่าย) GETTING TO KNOW YOU INTRODUCE YOURSELF STEP BY STEP

2 ทั่วไปไม่เป็นทางการ TEACHER: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS …………………………… (ตามด้วยคำนำหน้า/ ชื่อ/ สกุล) NICE TO MEET YOU STUDENT: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS …………………………… (ตามด้วยคำนำหน้า/ ชื่อ/ สกุล) NICE TO MEET YOU TOO.

3 ทั่วไปเป็นทางการ TEACHER: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS …………………………… (ตามด้วยคำนำหน้า/ ชื่อ/ สกุล) GLAD TO MEET YOU. แกล๊ด-ทู-มีท-ยู่ STUDENT: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS …………………………… (ตามด้วยคำนำหน้า/ ชื่อ/ สกุล) GLAD TO MEET YOU TOO แกล๊ด-ทู-มีท-ยู-ทู่


ดาวน์โหลด ppt ทั่วไปไม่เป็นทางการ TEACHER: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS ……………………………. (ตามด้วยคำนำหน้า/ ชื่อ/ สกุล) NICE TO MEET YOU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google