งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธ กิจ (Mission) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธ กิจ (Mission) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธ กิจ (Mission) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ - ๕๙๓๓๘๔๘ Website : http://www.secpt.go.th ๑. บริการและสนับสนุนการจัด การศึกษาแก่คนพิการอย่าง ทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานศึกษา ๒. พัฒนาระบบการให้บริการสิ่ง อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษาสำหรับคนพิการทุก กลุ่มเป้าหมาย ๓. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมี ส่วนร่วมในการขยายโอกาส ทางการศึกษาแก่คนพิการ ๔. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการ ให้บริการทางการศึกษาและ การปฏิบัติงาน นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

2 วันนี้พฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๙. ๐๐ น. ท่านวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการเปิด งานสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ประจำจังหวัดปทุมธานี และเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน สานฝันวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗ ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี ท่านวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานงาน สานฝันวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ ให้ศูนย์การศึกษา พิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบให้เด็กในงานสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ภายในงานสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ได้มีการ แสดง ฐานเกมและกิจกรรมต่างๆ โดย มีผู้ร่วมงานกว่า ๗๐๐ คน

3 ผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร กลางวันเด็ก ประจำเดือนมกราคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ปทุมธานี คณะครู และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ปทุมธานี เข้า​กิจกรรม " ยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ ตอน เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม " จัดโดยบริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอไอเอส ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นางผ่องพรรณ ศิริวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปทุมธานี และคณะร่วมบริจาคสิ่งของ สื่อการเรียน และ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก


ดาวน์โหลด ppt พันธ กิจ (Mission) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google