งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kingdom Plantae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kingdom Plantae."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kingdom Plantae

2 ลักษณะร่วมที่สำคัญ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์เเสงสร้างอาหารได้ (muticellular photosynthesis organism) เรียกว่า ออโตโทรป (autotroph) โครงสร้างของพืชประกอบด้วย cell ส่วนใหญ่ที่มีสารสี (pigment) ดูดซับเเสง คือ คลอโรฟิลล์ ซึ่งบรรจุ อยู่ในคลอโรพลาสต์ มีการรวมกลุ่มของเซลล์เป็นเนื้อเยื่อเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง

3 4. วัฏจักรชีวิตมีการสืบพันธุ์เเบบสลับ (alternation of generation) มีทั้งช่วงชีวิตที่เป็นระยะสปอโรไฟต์ (2n) เเละช่วงชีวิตที่เป็น ระยะเเกมีโทไฟต์ (n) ที่สืบพันธุ์ได้ทั้งสองระยะ

4

5

6 5. มีการเจริญเติบโตของเอมบริโอ (young sporophyte) ภายในต้นเเม่ซึ่งเเตกต่างจากสาหร่าย ที่เอ็มบริโอจะเจริญเติบโตอย่างอิสระ 6. เซลล์พืชมีผนังเซลล์ (cell wall) เป็นสารเซลลูโลส (cellulose) ที่เเข็งเเรง ห่อหุ้มอยู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์

7 วิวัฒนาการของพืช พืชเกือบทุกชนิดอาศัยอยู่บนบก เเละนักวิชาการเชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาจากสาหร่ายสีเขียวหลายเซลล์ เพราะมีวัฏจักรชีวิตที่มีการสืบพันธุ์เเบบสลับ (alternation of generation) เหมือนกัน พืชมีการปรับตัวหลายอย่างเพื่อขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก คือ มีคิวติเคิล (สารคล้ายขี้ผึ้งที่เคลือบผิวใบเเละลำต้น) เพื่อลดการสูญเสียน้ำ มีปากใบ ( stomata ) เพื่อเเลกเปลี่ยนก๊าซ มีเนื้อเยื่อลำเลียง เพื่อลำเลียงน้ำเเละเเร่ธาตุขึ้นไปสู่ยอด มีเซลล์สืบพันธุ์ถูกห่อหุ้มเอาไว้หลายชั้น พืชบางชนิดยังเก็บไซโกตเอาไว้ใน อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียเพื่อให้ไซโกตเจริญเป็นเอ็มบริโอก่อนจะหลุดร่วงไป งอกเป็นต้นใหม่

8 เกณฑ์ในการจัดจำแนกพืช
ไม่มีท่อลำเลียง มีท่อลำเลียง ไม่มีเมล็ด มีเมล็ด (naked seed) เมล็ดเปลือย (angiosperm) ผลหุ้มเมล็ด

9

10

11

12 กลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง (nonvascular plant)

13 Nonvascular Plant Mosses hornworts Liverworts

14 ลักษณะสำคัญ ไม่มีราก ลำต้นและใบที่แท้จริง
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศยังต้องอาศัยน้ำสำหรับให้สเปิร์มที่มีแฟลเจลลา (flagella) ว่ายไปผสมกับไข่ ต้นที่พบเห็นโดยทั่วไปคือแกมีโทไฟต์ (มีแกมีโทไฟต์เด่น) รูปร่างลักษณะมีทั้งที่เป็นแผ่นหรือแทลลัส (thallus) และคล้ายลำต้นและใบของพืชชั้นสูง (leafy form)

15 ไรซอยด์ (rhizoid) สำหรับยึดต้นให้ติดกับดินและช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ
ส่วนคล้ายใบ เรียก phylloid ส่วนคล้ายลำต้นเรียกว่า cauloid แกมีโทไฟต์ของไบรโอไฟต์มีสีเขียวเพราะมีคลอโรฟิลล์สามารถสร้างอาหารได้เอง เมื่อแกมีโทไฟต์เจริญเต็มที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์คือสเปิร์ม และไข่ ภายหลังการปฏิสนธิของสเปิร์มและไข่จะได้ไซโกตซึ่งแบ่งตัวเจริญต่อไปเป็นเอ็มบริโอและสปอร์โรไฟต์ตามลำดับ สปอโรไฟต์ของไบรโอไฟต์มีรูปร่างลักษณะง่าย ๆ ไม่สามารถอยู่ได้อย่างอิสระจะต้องอาศัยอยู่บนแกมีโทไฟต์ตลอดชีวิต

16 Spore ขนาดเดียว (Homospory)

17 ดิวิชันแฮปาโทไฟตา (Division Hepatophyta)
ลิเวอร์เวิร์ท

18

19

20 ดิวิชันแอนโทซีโรไฟตา (Division Anthocerophyta)

21 Hornwort

22 ดิวิชันไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt Kingdom Plantae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google