งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Leaf Monocots Dicots.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Leaf Monocots Dicots."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Leaf Monocots Dicots

2

3

4 ข้าวโพด ข้าว สับปะรด อ้อย ข้าวฟ่าง ต้นแก้ว กุหลาบหิน ใบพืช C3,C4,CAM

5 ประเภทของใบ ใบเดี่ยว (เส้นกลางใบ) (เส้นใบ) (ตัวใบ) (ก้านใบ) (หูใบ)

6 ใบประกอบ ประเภทของใบ (ก้านใบ) ไม่มีหูใบ (ก้านที่อยู่ระหว่างก้านใบย่อย)
(หูใบ) (ก้านใบย่อย) (ใบย่อย)

7 ใบประกอบ กระถิน มะขาม จามจุรี มะพร้าว

8 Flowers Monocots: flower parts in 3’s
Dicots: flower parts in 4’s, 5’s, 6’s

9 Seeds เปลือกหุ้มเมล็ด ใบเลี้ยง เยื่อหุ้มยอดอ่อน ใบที่เกิดจากยอดอ่อน
เยื่อหุ้มรากอ่อน ยอดอ่อน รากอ่อน เศษของเปลือกหุ้มเมล็ด ใบเลี้ยง

10 สรุป

11 One cotyledon Two cotyledon

12 แรงดันราก (Root pressure) แรงดึงจากการคายน้ำ (Transpiration pull)
การลำเลียงน้ำของพืช แรงดันราก (Root pressure) แรงดึงจากการคายน้ำ (Transpiration pull)

13 การดูดซึมน้ำของราก น้ำและแน่ธาตุจากดินจะถูกดูดซึมโดยขนรากผ่านชั้นคอร์เทกซ์จนถึงเอนโดเดอร์มีส โดย 2 วิธี คือ วิธีอะโพพลาสต์(Apoplast) วิธีซิมพลาสต์(Symplast)

14 Apoplast and Symplast ผ่านผนังเซลล์ที่ติดต่อกันและช่องว่างภายนอกเซลล์เรียกว่า วิธีอะโพพลาสต์(Apoplast)

15 Apoplast and Symplast ผ่านจากเซลล์ หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งโดย ไซโทพลาสซึมเรียกว่าวิธีซิมพลาสต์(Symplast

16 แรงดันราก พืชดูดน้ำทางรากตลอดเวลาทำให้ปริมาณน้ำในรากมีจำนวนมากขึ้น เกิดแรงดันในรากสูง ดันน้ำไปสูงปลายยอดปลายราก Monometer

17 แรงดึงจากการคายน้ำ กระบวนการหนึ่งของการลำเลียงน้ำในท่อไซเลมและพืชคายน้ำทางปากใบทำให้เกิดแรงดึงในท่อไซเลม ดึงน้ำขึ้นสู่ลำต้นและใบได้

18 Hydathode เมื่อปากใบปิดน้ำจึงออกมาเป็นหยดที่ปลายของเส้นใบซึ่งมีรูเล็ก ๆ อยู่ที่ขอบใบ รูนี้เรียกว่า ไฮดาโธด Hydathode การเสียน้ำในรูปของหยดน้ำ เรียกว่า กัตเตชั่น Guttation

19 การลำเลียงอาหารของพืช

20 ระบบเนื้อเยื่อลำเลียงมีเนื้อเยื่อ 2 ชนิด
Xylem Tracheid (No) Vessel member (No) Xylem parenchyma(Yes) Xylem fiber(No) Pholem Sieve tube member(Yes) Companion cell(Yes) Phloem parenchyma(Yes) Phloem fiber(No) ** ในพืชใบเลี้ยงคู่จะมี Vascular cambium คั่นกลางระหว่าง xylem กับ phloem

21

22 Xylem

23 Phloem

24 Xylem Phloem

25 Xylem Phloem

26

27 การเจริญเติบโตของรากและ ลำต้น
การเจริญเติบโตของรากและ ลำต้น

28

29

30

31

32 7 6 5 8 3 2 1 4 Wood=เนื้อไม้ Bark=เปลือกไม้

33


ดาวน์โหลด ppt Leaf Monocots Dicots.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google