งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ. บางจาก รพ. บาง พลี รพ. บางบ่อ รพ. พระ สมุทรเจดีย์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเวลา 16.00 น. คู่ที่ 1 สาย A คู่ที่ 2 สาย B รพ. บางจาก เป็น เจ้าภาพสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ. บางจาก รพ. บาง พลี รพ. บางบ่อ รพ. พระ สมุทรเจดีย์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเวลา 16.00 น. คู่ที่ 1 สาย A คู่ที่ 2 สาย B รพ. บางจาก เป็น เจ้าภาพสนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพ. บางจาก รพ. บาง พลี รพ. บางบ่อ รพ. พระ สมุทรเจดีย์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเวลา 16.00 น. คู่ที่ 1 สาย A คู่ที่ 2 สาย B รพ. บางจาก เป็น เจ้าภาพสนาม อบต. ทรงคนอง ฟุตซอล รพ. บางบ่อ เป็นเจ้าภาพ สนาม รร. วัดมงคลโคธาวาส

2 รพ. บางจาก สสจ. สป + สสอ. เมือง รพ. บางบ่อ รพ. สมุทรปรากา ร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเวลา 16.00 น. คู่ที่ 1 สาย A คู่ที่ 2 สาย B สสจ. สป เป็นเจ้าภาพ สนาม รร. หาดอมรา อักษรลักษณ์วิทยา ฟุตซอล รพ. บางบ่อ เป็นเจ้าภาพ สนาม รร. วัดมงคลโคธาวาส

3 รพ. บางพลี สสจ. สป + สสอ. เมือง รพ. พระ สมุทรเจดีย์ รพ. สมุทรปรากา ร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเวลา 16.00 น. คู่ที่ 1 สาย A คู่ที่ 2 สาย B สสจ. สป เป็นเจ้าภาพ สนาม รร. หาดอมรา อักษรลักษณ์วิทยา ฟุตซอล รพ. สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพ สนาม รพ. สมุทรปราการ


ดาวน์โหลด ppt รพ. บางจาก รพ. บาง พลี รพ. บางบ่อ รพ. พระ สมุทรเจดีย์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเวลา 16.00 น. คู่ที่ 1 สาย A คู่ที่ 2 สาย B รพ. บางจาก เป็น เจ้าภาพสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google