งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “The best” ตอนที่ 2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “The best” ตอนที่ 2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “The best” ตอนที่ 2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 “The best”

3 สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของ เมือง หรือประเทศได้ Giving opinions ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Surin Beach

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Phuket Beach

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Koh Khai

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Patong Beach ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 จุดชมวิวภูเก็ต

9 Cha am beach

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล hotel

11 Chiang Mai

12 What’s your favourite holiday resort? Why do you like it?

13 Which places do you like best? I think Chiangmai is the most beautiful city.

14 Compa rison Comparativ e Degree Superlativ e Degree

15 Reason for going abroad *The weather is better. *The food is better-in particular the fish is fishier and the meat is meatier Comparativ e Degree ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 Comparison of short adjectives Regular adjectives highhigherhighest

17 Comparison of short adjectives Regular adjectives low lower lowest big biggerbiggest thin thinnerthinnest

18 Comparison of short adjectives Regular adjectives drydrierdriest dirtydirtierdirtiest

19 Irregular adjectives goodbetterbest bad worse worst manymoremost little less least

20 Comparison of longer adjectives expensive more expensive most expensive

21 Milan is more fashionable than Bologna. Yes, but Bologna is more beautiful.

22 cheese$1.50 meat$2.00 Which is cheaper, the meat or the cheese? The cheese is cheaper than the meat. The cheese is cheaper than the meat.

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Which is larger, the building on the left or the building on the right? The building on the right is larger than the building on the left.

24 $50.00 $5,000.00 Which is cheaper, the car or the bicycle?

25 $50.00 $5,000.00 Which is more expensive, the car or the bicycle?

26 Who is taller, the man or the woman?. The man is taller than the woman.

27 Who is stronger, Anna or Peter?

28 Workbook page 45

29


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “The best” ตอนที่ 2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google