งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comparative Adjectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comparative Adjectives"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comparative Adjectives
การใช้คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่า โดย..ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว

2 ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคง่ายๆ เช่น
Tasty = อร่อย red apple แอ๊ปเปิ้ลแดง green apple แอ๊ปเปิ้ลเขียว

3 red apple แอ๊ปเปิ้ลแดง green apple แอ๊ปเปิ้ลเขียว
Tasty = อร่อย red apple แอ๊ปเปิ้ลแดง green apple แอ๊ปเปิ้ลเขียว Red apple is tastier than green apple.

4 Useful = มีประโยชน์ Tea = น้ำชา Coffee = กาแฟ

5 Tea is more useful than coffee

6 Hamburger = แฮมเบอเกอร์
delicious = อร่อย Sandwich = แซนด์วิช

7 Sandwich = แซนด์วิช Hamburger = แฮมเบอเกอร์
Sandwich is more delicious than hamburger. Sandwich = แซนด์วิช

8 Samsung S3= ซัมซุง เอส3 iPhone = ไอโฟน Popular = เป็นที่นิยม

9 iPhone is more popular than Samsung s3.

10 Sweet = หวาน Fragrant = หอม Crisp = กรอบ Expensive = แพง Orange = ส้ม
Apple = แอ๊ปเปิ้ล

11 Apple is sweeter than orange.

12 Orange is more fragrant than apple.

13 Apple is crisper than orange.

14 Apple is more expensive than orange.

15 Handsome = หล่อ Smart = ดูดี Popular = เป็นที่นิยม Strong = แข็งแรง
Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Handsome = หล่อ Smart = ดูดี Popular = เป็นที่นิยม Strong = แข็งแรง Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์

16 Na-Det is more handsome than Porch Saran
Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Na-Det is more handsome than Porch Saran Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์

17 Porch Saran is smarter than Na-Det.
Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Porch Saran is smarter than Na-Det. Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์

18 Na-Det is more popular than Porch Saran.
Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Na-Det is more popular than Porch Saran. Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์

19 Porch Saran isn’t stronger than Na-Det.
Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Porch Saran isn’t stronger than Na-Det. Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์

20 A: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในตารางด้านล่างนี้ แล้วแต่งประโยคเปรียบเทียบ
You Your friend Adjectives Age (อายุ) 15 14 Old Weight (น้ำหนัก) 52 55 Heavy Height (ส่วนสูง) 165 166 Tall Skin Color (สีผิว) bright dark White House (บ้าน) 5 rooms 4 rooms Large Salary (เงินเดือน) ฿ 1000 ฿ 800 Rich

21 เฉลยข้อมูลของชุด A I am older than my friend.
You Your friend Adjectives Age (อายุ) 15 14 Old Weight (น้ำหนัก) 52 55 Heavy Height (ส่วนสูง) 165 166 Tall Skin Color (สีผิว) bright dark White House (บ้าน) 5 rooms 4 rooms Large Salary (เงินเดือน) ฿ 1000 ฿ 800 Rich I am older than my friend. I am not heavier than my friend. I am not taller than my friend. I am whiter than my friend. My house is larger than my friend house. I am richer than my friend.

22 B: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในตารางด้านล่างนี้ แล้วแต่งประโยคเปรียบเทียบ
You Your friend Adjectives Age (อายุ) 15 14 young Weight (น้ำหนัก) 52 55 light Height (ส่วนสูง) 165 166 short Skin Color (สีผิว) bright dark House (บ้าน) 5 rooms 4 rooms small Salary (เงินเดือน) ฿ 1000 ฿ 800 poor

23 เฉลยข้อมูลของชุด B My friend is younger than me.
Your friend Adjectives Age (อายุ) 15 14 young Weight (น้ำหนัก) 52 55 light Height (ส่วนสูง) 165 166 short Skin Color (สีผิว) bright dark House (บ้าน) 5 rooms 4 rooms small Salary (เงินเดือน) ฿ 1000 ฿ 800 poor My friend is younger than me. My friend is lighter than me. My friend is shorter than me. My friend is darker than me. My friend house is smaller than my house. My friend is poorer than me.

24 ให้นักเรียนเลือก comparative adjective ที่ถูกต้อง
1. Fast a) Faster b) More fast 2. Beautiful a) Beautifuler b) More beautiful 3. Happy a) Happier b) More happy 4. Old a) Older b) More old 5. Cheap a) Cheaper b) More cheap 6. Expensive a) Expensiver b) More expensive 7. Hungry a) Hungrier b) More hungry 8. Good a) Better b) More better 9. Bad a) worse b) more bad 10. Dangerous a) Dangerouser b) More dangerous

25 Fill in the spaces with the correct comparative adjectives
1. The red jacket is……………. (cheap) than the blue jacket. 2. The shoes are…………….. (nice) than the boots. 3. The pink socks are…………. (expensive) than the white socks. 4. The brown sweater is………….. (good) than the blue sweater. 5. The chocolate looks………… (bad) than the candy. 6. The radio is……………………. (new) than the DVD player. 7. The Cds are…………………. (old) than the DVDs. 8. These apples are…………………….. (bright) than those apples. 9. This dress is………………….. (beautiful) than that dress Those green tomatoes are…………………. (sweet) than the red tomatoes.


ดาวน์โหลด ppt Comparative Adjectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google