งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เปิดเอกสาร Flash เลือกเมนู File -> New แล้วเลือก Flash File (ActionScript 2.0) 2. ไปที่เมนู Insert -> New Symbol 3. ที่หน้าต่าง Create New Symbol -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เปิดเอกสาร Flash เลือกเมนู File -> New แล้วเลือก Flash File (ActionScript 2.0) 2. ไปที่เมนู Insert -> New Symbol 3. ที่หน้าต่าง Create New Symbol -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เปิดเอกสาร Flash เลือกเมนู File -> New แล้วเลือก Flash File (ActionScript 2.0) 2. ไปที่เมนู Insert -> New Symbol 3. ที่หน้าต่าง Create New Symbol - Name ให้กำหนดชื่อ Symbol ตามต้องการ - Type กำหนดเป็น Button

2 - ซิมโบลแบบกราฟิก (Graphic Symbols) สำหรับสร้างภาพและ ส่วนประกอบของภาพเคลื่อนไหว โดยแสดงภาพในแบบภาพนิ่ง ไม่ สามารถใส่เสียงได้ แต่สามารถ โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ - ซิมโบลแบบปุ่ม (Button Symbols) ใช้สร้างปุ่มกดเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้โดย ผ่านการคลิกเมาส์ วางเมาส์เหนือปุ่ม สามารถใส่เสียงและ action ได้ - ซิมโบลแบบมูฟวีคลิป (Movie Clip Symbols) ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยนำไปใช้ประกอบกับมูฟวีที่สร้าง ขึ้น

3 4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Edit Symbol จะ ปรากฎเหตุการณ์ของปุ่ม 4 แบบ คือ - UP เกิดเมื่อเรียกใช้งาน - Over เกิดเมื่อนำเมาส์ไปวาง เหนือปุ่ม - Down เกิดเมื่อนำเมาส์ไปคลิกปุ่ม - Hit เป็นการกำหนดพื้นที่ ตอบสนองกับเมาส์เมื่อมี เหตุการณ์ Over และ Down

4 หน้าต่าง Edit Symbol

5 5. ที่ Layer1 ในส่วนของ Up ให้วาดรูป สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินหนึ่งรูป คลิกขวาที่ Layer1 แล้วเลือก Insert Layer จะได้ Layer2 ให้พิมพ์ข้อความ โดยใส่ชื่อของตนเอง และกำหนดสี ข้อความเป็นสีเหลือง

6 6. ให้ลากแถบแสงคลุมที่ Over ในส่วน ของ Layer1 และ Layer2 แล้วคลิก เมาส์ปุ่มขวาเลือก Insert KeyFrame

7 7. เปลี่นสีฉากหลังของภาพสี่เหลี่ยมใน Layer1 เป็นสี เหลือง และเปลี่ยนสี ข้อความใน Layer2 เป็นสีน้ำเงิน

8 8. ให้ลากแถบแสงคลุมที่ Down ในส่วน ของ Layer1 และ Layer2 แล้วคลิก เมาส์ปุ่มขวาเลือก Insert KeyFrame แล้วกำหนดสีของสี่เหลี่ยมใน Layer1 เป็นสีน้ำเงิน และ ข้อความใน Layer2 เป็นสีเหลือง

9 9. คลิกเมาส์ที่ Scene 1

10 10. ให้ลาก ซิมโบลที่สร้างขึ้นมาวางไว้ที่ Scene ดังภาพ

11 11. เนื่องจากเราจะนำปุ่มไปใช้ใน HTML ดังนั้นจึงต้องทำการปรับขนาดของ Scene ให้พอดีกับปุ่ม โดยคลิกเลือก เมนู Modify -> Document

12 12. ทำการสร้าง HyperLink ไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น Google.com โดยกดปุ่ม Shift + F3 หรือ เลือกเมนู Window Behaviors

13 13. ที่หน้าต่าง BEHAVIORS คลิกที่ปุ่ม เคื่องหมาย + เลือก Web แล้วเลือก Go to Web Page

14 14. ที่หน้าต่าง Go to URL กำหนดชื่อเว็บ เพจ เช่น test.html Open In กำหนดเป็น _blank

15 15. ทำการบันทึกไฟล์ เลือกเมนู File -> Save โดยตั้งชื่อเป็น myButton.fla 16. ทดสอบการทำงานของ Symbol และ ให้โปรแกรมสร้างไฟล์ swf โดยกดปุ่ม Ctrl + Enter

16 1. ที่โปรแกรม DreamWeaver ให้เลือก เมนู Inser -> Media -> SWF


ดาวน์โหลด ppt 1. เปิดเอกสาร Flash เลือกเมนู File -> New แล้วเลือก Flash File (ActionScript 2.0) 2. ไปที่เมนู Insert -> New Symbol 3. ที่หน้าต่าง Create New Symbol -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google