งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Simulation Simulation เป็นเทคนิคที่จำลองสิ่งหรือ เหตุการณ์ที่เป็นจริงมาให้ผู้เรียน ผู้เรียน สามารถปฏิบัติการกับการจำลองนั้นได้ เสมือนอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Simulation Simulation เป็นเทคนิคที่จำลองสิ่งหรือ เหตุการณ์ที่เป็นจริงมาให้ผู้เรียน ผู้เรียน สามารถปฏิบัติการกับการจำลองนั้นได้ เสมือนอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Simulation Simulation เป็นเทคนิคที่จำลองสิ่งหรือ เหตุการณ์ที่เป็นจริงมาให้ผู้เรียน ผู้เรียน สามารถปฏิบัติการกับการจำลองนั้นได้ เสมือนอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริง แต่ว่า เป็นสิ่งที่ทำขึ้นอย่างง่ายเท่านั้น

2 จุดมุ่งหมายของ simulation คือการ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับโมเดลความรู้สึกของเหตุการณ์ที่จะเกิดในโลกความ เป็นจริง และได้มีโอกาสปฏิบัติการ หรือทดสอบ ในสภาพการณ์ที่ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ Simulation

3 Instructional Principle: Simulation Planning ใช้ simulation เสริมสร้าง conceptual ใช้ simulation เสริมสร้าง conceptualunderstanding ใช้ simulation นำการนำเสนอเกี่ยวกับ ใช้ simulation นำการนำเสนอเกี่ยวกับ concept ที่มีความสำคัญ ต้องให้รู้ถึงเป้าหมาย กระบวนการ และ ต้องให้รู้ถึงเป้าหมาย กระบวนการ และ กฎการใช้ simulation

4 Implementation: ต้องจำกัดขอบเขตในเรื่องการโต้ตอบหรือ ต้องจำกัดขอบเขตในเรื่องการโต้ตอบหรือ กระบวนการใน simulation ต้องให้ผู้เรียนตระหนักว่านี่เป็น simulation ต้องให้ผู้เรียนตระหนักว่านี่เป็น simulationแต่ต้องทำอย่างจริงจัง ต้องมีผู้คอยให้คำแนะนำ / ครูฝึก ในกรณี ต้องมีผู้คอยให้คำแนะนำ / ครูฝึก ในกรณี เป็น simulation ที่ซับซ้อน ต้องให้ผู้ฝึกแสดงออกอย่างครบถ้วน โดย ต้องให้ผู้ฝึกแสดงออกอย่างครบถ้วน โดยครูฝึกมีบทบาทน้อยที่สุด

5 Evaluation : ตรวจสอบจาก feedback กับ ตรวจสอบจาก feedback กับsimulation การอภิปรายสรุป หลังจากการ การอภิปรายสรุป หลังจากการ เข้า simulation

6 Examples : Material management

7 จุดเด่นของ Simulation บน Computer มีแรงจูงใจให้ศึกษาสูงกว่าสื่ออื่น ถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ได้ดี ควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้ครบถ้วน ทำ dynamic presentation ได้ดี ควบคุมเวลาการฝึกได้

8 ลักษณะโครงสร้างของ Simulation

9 ประเภทของความรู้ที่สามารถ พัฒนา Simulation CAI Physical Process Procedural สถานการณ์


ดาวน์โหลด ppt Simulation Simulation เป็นเทคนิคที่จำลองสิ่งหรือ เหตุการณ์ที่เป็นจริงมาให้ผู้เรียน ผู้เรียน สามารถปฏิบัติการกับการจำลองนั้นได้ เสมือนอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google