งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dramaturgy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dramaturgy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dramaturgy

2 Dramaturgia Liturgia composition of a play
composition of literary text

3 Gotthold Ephraim Lessing “Das Hamburgische Dramaturgie” (1767-9)

4 Enlightenment กระบวนการปฏิรูปทางปัญญาและสังคม เน้นที่การศึกษาเชิงวิพากษ์และการเข้าหา ความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อท้าทาย(แทนที่)ความคิดและพฤติกรรมที่ตั้งอยู่บนรากฐานทางศาสนา ขนบและ ธรรมเนียมที่มีมา

5 Aristotle’s Poetica (350 BC)
วางแนวทางแห่งประพันธศิลป์ โครงสร้างของงานการแสดงกับการหล่อหลอมประสบการณ์ของผู้ชม

6 One Principal Action Unity and Wholeness “The play, like the most beautiful of animal, should be of a magnitude which may be easily embraced in one view”

7 Form & Content Dramaturgy:
Finding appropriate presentational format for the subject under investigation (Frisch 2002:273) Subject Matter and its Framing

8 รูปแบบสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างไร? อะไรคือผลลัพท์ที่ตามมา?
โครงสร้างและรูปแบบของการแสดงหล่อ หลอมการรับรู้ของคนดูอย่างไร? เรามองเห็นเนื้อหาในโครงสร้างหรือรูป แบบนั้นหรือไม่?

9 Gustav Freytag “Die Technik des Drama” (1863)
Exposition Conflict Crisis Renewal Denouement

10 Fragmented Dramaturgy
A Weave of Elements (Eugenio Barba) “A complex network of actions that work directly on the audience’s attention, on their understanding and their synaesthesia”

11 Dramaturgy & Context Literary Analysis: Dramaturgically Analysis:
Self-contained System Dramaturgically Analysis: Dramatic work in the context of an open live event

12 Dramaturgy: Architecture of the Theatrical Event “We need to look at the ways in which a performance is situated within the context of the community, society and the world.” (Gad Kaynar 2006: 246)

13 เหตุใดเราสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมาในช่วงเวลา หรือสถานการณ์เช่นนี้?
เพื่อคนดูกลุ่มไหน? อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างชิ้นงานชิ้นนี้ กับโลกและผู้ชม?

14 Dramaturgy & -isms Radical Populism/Socialism Socialist Feminism
Radical Feminism Queer Post-colonialism Etceteras

15 Dramaturgy & Culture Community Nation Hybrids Intercultural


ดาวน์โหลด ppt Dramaturgy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google