งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structure and Concept of Interactive lecture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structure and Concept of Interactive lecture"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structure and Concept of Interactive lecture
Supreeya Wongtrangan 18/11/04

2 Is the lecture an effective method of teaching?

3 What is interactive lecturing?

4 จำนวนนศ. เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็น interactive lecture ใช่หรือไม่

5 ทำไม interactive lecture ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูง (higher level of thinking)

6 Attention Level of performance Learning gain Learning loss REST 5 20
Period of teaching (minutes)

7 เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรที่จะทำให้ attention นานขึ้น

8 อะไรเป็นปัญหาในการสอนแบบ interactive lecture

9 อะไรเป็นปัญหาในการสอนแบบ interactive lecture
Fear of losing control Fear of not covering all of the material Anxiety about not knowing the answer Concern that a dominant group will take over

10 อะไรเป็นปัญหาในการสอนแบบ interactive lecture
Apprehension that no one will respond Time constraint False belief :subject matter, audience Physical setting

11 ทำอย่างไรให้การบรรยายไม่น่าเบื่อ
เลือกหัวข้อที่ง่ายมาบรรยาย ให้เอกสารนศ.อ่านก่อนเข้าฟังการบรรยาย พยายามให้นศ.มีกิจกรรมร่วม สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับนศ.

12 Conclusion Lecture Judgement Organization Delivery Climate
Gain attention Maintain attention

13 Feedback

14 Recommendations Be willing to take risks and overcome fear
Prepare and practice Be clear in your objectives and cut down on your material Prepare students for their role in interactive lecture remain flexible and do not over do it


ดาวน์โหลด ppt Structure and Concept of Interactive lecture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google