งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. VASCULITIS PONGSAK MAHANUPAB,M.D. Department of Pathology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. VASCULITIS PONGSAK MAHANUPAB,M.D. Department of Pathology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. VASCULITIS PONGSAK MAHANUPAB,M.D. Department of Pathology
Faculty of Medicine Chiang Mai University Integumentary System (330203) Oct.2014

2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ ทราบโรคที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอักเสบของผิวหนัง ทราบพยาธิกำเนิดของโรคหลอดเลือดอักเสบของผิวหนังที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโดยตรง ทราบลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า และลักษณะที่เห็นจากล้องจุลทรรศน์ของโรคเหล่านั้นได้

3 Content 1. Introduction 2. The vasculitides

4 THE VASCULITIS (1) Vaculitides (plural)
Clinical manifestations depend on - number, size, type of vessels (artery or vein), extent of vascular damage, presence or absence of inflammation, type of inflammatory cells, location (superficial or deep dermis)

5 THE VASCULITIS (2) Clinical: blister formation or ulceration
- severe vascular damage with occlusion:- ischemia or necrosis, blister formation or ulceration

6 THE VASCULITIS (3) Clinical:- - nonocclusive vascular damage:
damage to structural integrity of blood vessel wall leading to leakage of blood (purpura), dermal hemorrhage (petechia < 3 mm., ecchymosis > 3 mm.) and edema

7 THE VASCULITIS (4) Criteria for vasculitis Minimum
1. An inflammatory infiltrate 2. Evidence of vascular injury

8 THE VASCULITIS (5) Vascular injury
1. Evidence of vessel leakiness as edema and extravasation of erythrocytes

9 THE VASCULITIS (6) 2. Evidence of vessel destruction such as necrosis of endothelium, and deposition of fibrinoid material within vascular lumina or vessel wall

10 THE VASCULITIS (7) 3. Infiltration of inflammatory cells in vascular wall and leukocytoclasia

11 THE VASCULITIS (8) Vasculitis of large-and medium-size vessels
- Temporal (giant cell) arteritis

12 THE VASCULITIS (9) Vasculitis of medium- and small-size vessels
Kawasaki disease Mondor’s disease and other superficial thrombophlebitis Thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease) Polyarteritis nodosa Microscopic polyangiitis Granulomatous vasculitis

13 THE VASCULITIS (10) Vasculitis of small-vessel neutrophilic/leukocytoclastic vasculitis 1. Infection (bacteria, rickettsia, fungus, virus)

14 THE VASCULITIS (11) 2. Immunologic injury - immune complex mediated
- autoimmune - drug induced - paraneoplastic disease - Behcet disease - Antineutrophil antibody associated - unknown- PAN

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt 6. VASCULITIS PONGSAK MAHANUPAB,M.D. Department of Pathology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google