งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCT ศัลยกรรม น.พ.วริษฐ์ คลอวุฒิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCT ศัลยกรรม น.พ.วริษฐ์ คลอวุฒิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCT ศัลยกรรม น.พ.วริษฐ์ คลอวุฒิวัฒน์
VARICOSE VEIN PCT ศัลยกรรม น.พ.วริษฐ์ คลอวุฒิวัฒน์

2

3 มี Bicuspid valve ให้เลือดไหลจาก Superficial Deep
VARICOSE VEIN Anatomy - Superficial - Deep - Perferating มี Bicuspid valve ให้เลือดไหลจาก Superficial Deep

4 VARICOSE VEIN Superficial 1. Long splenous vein

5 VARICOSE VEIN 2.Short splenous vein

6 VARICOSE VEIN ความหมาย Etiology - Primary varicose vein: เป็นผลมาจาก incompetence ของ one way valve ของ Superficial vein - Secondary varicose vein: เกิดจาก valvular incompetence ของ Perforating vein มักเป็นตามหลัง DVT

7 Sex Hereditary Pregnancy Age Type of work Risk factor Obesity Race
VARICOSE VEIN Sex Hereditary Pregnancy Age Risk factor Type of work Obesity Race

8 VARICOSE VEIN Pathophysiology

9 อาการปวด: ตอนเย็นมากกว่าตอนเช้า ยกขาสูงอาการน้อยลง
Diagnosis VARICOSE VEIN อาการปวด: ตอนเย็นมากกว่าตอนเช้า ยกขาสูงอาการน้อยลง Aching 71.4% Swelling 60% Heaviness 47% Cramps 38.9% Itching 30% Cosmetic 24%

10 ถ้าผู้ป่วยไม่มีประวัติ -Venous thrombosis -ขาบวมหลังป่วย -ผ่าตัด
Diagnosis VARICOSE VEIN ถ้าผู้ป่วยไม่มีประวัติ -Venous thrombosis -ขาบวมหลังป่วย -ผ่าตัด -อุบัติเหตุ -หลังคลอด -ตรวจร่างกายไม่พบ Edema,Pigmentation * ส่วนใหญ่จะเป็น Primary*

11 1.ยืนในที่ที่สว่างสังเกตตำแหน่ง Varicosties
ตรวจร่างกาย VARICOSE VEIN 1.ยืนในที่ที่สว่างสังเกตตำแหน่ง Varicosties 2.Brodie trendelenburg test เพื่อแยก Valvular incompetence จาก Perferator 3.Perthes’test ตรวจ Deep vein

12 2.Venography ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย Doppler ultrasound immaging
Investigate VARICOSE VEIN 1.Doppler ultrasound 2.Venography ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย Doppler ultrasound immaging

13 - Below-the-knee support stocking ที่ Pressure 20-30 mmhg
Management VARICOSE VEIN 1.Compression stocking - Below-the-knee support stocking ที่ Pressure mmhg - ระวังผู้ป่วยที่มี Arterial insufficiency

14 2. Injection sclerotheraphy - เหมาะกับขนาดเล็กกว่า 3 mm. เป็นแขนง
Management VARICOSE VEIN 2. Injection sclerotheraphy - เหมาะกับขนาดเล็กกว่า 3 mm. เป็นแขนง ข้อบงชี้ - Telorngiectasias - Reticular varicosities - Isolated varicosities - Below – knee varicosities - Recurrent varicosities

15 -Hypersensitivity to sclerosing agents -Acute thombophlebitis
Management VARICOSE VEIN ข้อห้าม -Hypersensitivity to sclerosing agents -Acute thombophlebitis -Large varicosities with communication to deep vines -ถ้าฉีดไปทำลาย Endothelial lining ทำให้เกิด Skerosis และเป็น Fibrous cord

16 เทคนิคของการทำ Injection sclerotherapy - ท่ายืน
Management VARICOSE VEIN เทคนิคของการทำ Injection sclerotherapy - ท่ายืน -นอนราบ ฉีดต่ำแหน่งที่เป็นด้วยเข็มเบอร์ ดูดได้เลือด ยกขา ฉีด 0.5 ml ในเวลา วินาที กดปิดแผลพัน Elastic bandage -ไม่ควรเกิน 4-6 ตำแหน่ง -พันขาอีก 2 สัปดาห์

17 ภาวะแทรกซ้อน Management -Anaphylaxis
VARICOSE VEIN ภาวะแทรกซ้อน -Anaphylaxis - Cutaneus necrosis,Ulcer, Thrombophlebitis

18 -มี Complication hemorrage หรือ Sup thrombophlebitis
Management VARICOSE VEIN 3.Operation management ข้อบ่งชี้ -ปวดขาและมี Valvular incompetence ของ greater หรือ Lesser suphenous veins -มี Complication hemorrage หรือ Sup thrombophlebitis

19 Pre-op preparation Management 1.ดูตำแหน่ง
VARICOSE VEIN Pre-op preparation 1.ดูตำแหน่ง 2.Lesser saphenous vein ควรทำ ultrasound 3.Tecnique -High ligation , venous stripping and stab wound avulsion -Prep skin -Incision

20 -คืนแรก Bed rest นอนยกขาสูง
Management VARICOSE VEIN Post-op care -คืนแรก Bed rest นอนยกขาสูง -วันรุ่งขึ้นเปิด Dressing ใช้ Elastic stocking ให้เดินได้ -นัดพบแพทย์ 1 สับดาห์

21 Management Bleeding Complication Edema Nerve damage Wound infection
VARICOSE VEIN Complication Bleeding Nerve damage Wound infection Edema

22 ด้วยความปรารถนาดี PCT ศัลยกรรม


ดาวน์โหลด ppt PCT ศัลยกรรม น.พ.วริษฐ์ คลอวุฒิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google