งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
โดย..นายยุทธภูมิ จำรัส

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการทำงานของอวัยวะ ในระบบย่อยอาหารได้ 2. อธิบายความสัมพันธ์การ ทำงานของระบบย่อยอาหารได้

3 ระบบย่อยอาหาร ความหมายของระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหาร หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็น สารอาหารขนาดเล็ก แล้วจะถูกดูด ซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบ หายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการ เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงาน ที่ร่างกายนำไปใช้ได้

4 ระบบย่อยอาหาร โครงสร้างของระบบย่อย อาหาร 1.ปาก 2.หลอด อาหาร
1.ปาก 2.หลอด อาหาร 3.กระเพาะอาหาร 4. ลำไส้ใหญ่ 5.ลำไส้เล็ก

5 ระบบย่อยอาหาร ปาก เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายใน ประกอบด้วยฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ ละเอียด และลิ้น ทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหาร กับน้ำลาย ช่วยในการกลืนอาหาร และทำให้รู้ รสอาหาร ที่มา : .html

6 ที่มา : http://www.thaigoodview.com
ระบบย่อยอาหาร หลอดอาหาร ทำ หน้าที่ หดตัว บีบ อาหารลงสู่กระเพาะ อาหาร โดยส่วนต้น และปลายของหลอด อาหารจะมีหูรูด โดยหู รูดส่วนบนช่วยป้องกัน ไม่ให้อากาศผ่านเข้าสู่ หลอดอาหาร และหูรูด ส่วนล่างป้องกันไม่ให้ กรดจากกระเพาะ อาหารผ่านเข้าหลอด อาหาร ไม่มีต่อมสร้าง น้ำย่อยแต่มีต่อมขับ น้ำเมือกช่วยให้อาหาร ไหลผ่านได้สะดวก ที่มา :

7 ที่มา : http://articletube.blogspot.co m
ระบบย่อยอาหาร กระเพาะอาหาร เป็น อวัยวะที่อยู่ต่อจากหลอด อาหาร ตั้งบริเวณใต้ทรวง อกของคนเรา ส่วนบนของ กระเพาะอาหารจะเชื่อมต่อ กับหลอดอาหาร และส่วน ปลายเชื่อมต่อกับลำไส้เล็ก มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อหูรูด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่ อยู่ในลำไส้เล็กย้อยกลับสู่ กระเพาะอาหารได้อีก กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ กระเพาะอาหารทำหน้าที่ ผลิตน้ำย่อยออกมา เพื่อ ย่อยอาหารพวกโปรตีน เท่านั้น โดยกระเพาะ อาหารจะบีบรัดตัวให้อาหาร คลุกเคล้ากับน้ำย่อย ที่มา : m

8 ระบบย่อยอาหาร ที่มา : ลำไส้เล็ก เป็นทางเดินอาหารที่สำคัญ ที่สุดและมีความยาวที่สุด ลำไส้เล็กจะทำ หน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภท และการ ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็ก เข้าสู่หลอดเลือด

9 ระบบย่อยอาหาร ลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนที่ต่อ จากลำไส้เล็ก มีลักษณะ เป็นท่อกลวงขนาดใหญ่ ส่วนปลายเป็นกล้ามเนื้อ หูรูด เรียกว่า ทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ ในการย่อยอาหาร แต่จะ ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและ เกลือแร่บางส่วนที่ เหลืออยู่ในกากอาหาร ทำให้กากอาหารเป็น ก้อนอุจจาระ นอกจากนี้ ลำไส้ใหญ่ยังขับเมือก ออกมาหล่อลื่น ทำให้ อุจจาระเคลื่อนตัวได้ ที่มา : n.jpg

10 ขอบคุณ ข้อมูล :Templat powerpoint จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์
: เนื้อหาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์กรมหาชน)


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google