งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ.อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ.อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ.อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย
นายวีระวัฒน์ อุ่นจิต นายวิศิษฏ์ วัฒนกูล นายสรศักดิ์ เครือทอง

2

3 Blu-ray Disc คืออะไร Blu-ray Disc หรือเรียกย่อๆว่า ‘BD’ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2006 เพื่อเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลความจุสูง (high storage capacity) สำหรับจัดเก็บและเล่นภาพเสียงและคุณภาพสูง(high-definition video and audio)ปริมาณมากๆ รวมทั้งแฟ้มรูปภาพข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล

4 ข้อมูลเปรียบเทียบความจุระหว่าง Blu-ray และ DVD

5 มีสองแบบคือ  * แบบ single-layer Blu-ray disc, มีขนาดเท่ากับแผ่น DVD, มีความจุข้อมูลเท่ากับ 27 GB สามารถจัดเก็บภาพยนต์ความละเอียดแบบ high-definitionได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และสามารถจัดเก็บภาพยนต์คุณภาพ standard video ได้ถึง 13 ชั่วโมง * แบบ double-layer Blu-ray disc มีความจุข้อมูลถึง 50 GB, สามารถจัดเก็บภาพยนต์ความละเอียดแบบ high-definition ได้ 4.5 ชั่วโมง หรือมากกว่า 20 ชั่วโมงสำหรับ standard video 

6 ผู้คิดค้นเทคโนโลยี Blu-ray Disc
ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1996 โดย นาย Shuji Nakamura ซึ่งเป็นนักวิจัยของ Nichia Corp. BD ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์สีน้ำเงิน ที่มีความยาวคลื่นเพียง 405 nm. กับเลนส์ขนาด 0.85 และโครงสร้างแบบ Optical transmittance protection disc layer ที่มีความหนาเพียง 0.1 mm. ทำให้เก็บข้อมูลได้มากถึง 27 กิกะไบต์ ในดิสก์แบบด้านเดี่ยวชั้นเดียว(Single sided single layer) ในแผ่นขนาด 12 เซนติเมตร (เท่ากับ CD และ DVD ทั่วไป)

7 ต่อมาจึง ถูกพัฒนาโดย Blu-ray Disc Association (BDA) กลุ่มสมาคมที่เป็นการรวมตัวระหว่างบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, บริษัทด้านไอที บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ และบริษัทในวงการอื่นๆ ได้แก่ Apple Computer, Inc., Dell Inc., Hewlett Packard Company, Hitachi, Ltd., LG Electronics Inc., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Pioneer Corporation, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation, TDK Corporation, Thomson Multimedia, Twentieth Century Fox, Walt Disney Pictures, Warner Bros. Entertainment

8 คุณสมบัติของ Blu-ray Disc
สามารถบันทึก high-definition television (HDTV) ได้เทียบเท่าต้นฉบับ สามารถไปยังตำแหน่งต่างๆของ Disc ได้อย่างอิสระทุกจุดตามต้องการ สามารถบันทึกรายการที่ไม่อยากพลาดชมและชมรายการที่ชื่นชอบลงบน disc ได้ในเวลาเดียวกัน  สามารถสร้าง playlists ได้เอง  สามารถแก้ไขหรือบันทึกซ้ำรายการที่ได้ถูกบันทึกบน Disc ได้  สามารถค้นหาพื้นที่ว่างบน Disc โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกทับรายการที่เคยบันทึกไว้ สามารถเชื่อมไปยังเว็บเพื่อดาวน์โหลด subtitles และ extra features อื่นๆได้ 

9 เปรียบเทียบความคมชัดของภาพ
Blu-ray Disc DVD

10 เปรียบเทียบความคมชัดของภาพ
Blu-ray Disc DVD

11 Blu-ray เก็บข้อมูลลง Disc อย่างไร?

12 ภาพเปรียบเทียบลักษณะการเขียนแผ่น CD DVD และ Blu-ray

13 รูปแบบของ Blu-ray

14 BD-ROM (read-only) - เป็นแผ่นที่ถูกบันทึกข้อมูลมาแล้วจากผู้ผลิต ไม่สามารถเขียนเพิ่มได้
BD-R (recordable) - เป็นแผ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถเขียนทับข้อมูลเดิมได้ BD-RW (rewritable) - เป็นแผ่นสำหรับบันทึกข้อมูล สามารถเขียนทับข้อมูลเดิมได้ใช้กับ PC BD-RE (rewritable) - เป็นแผ่นสำหรับบันทึกข้อมูลภาพและเสียง สามารถเขียนทับข้อมูลเดิมได้ใช้กับ HDTV

15 ผลกระทบของ Blu-ray ต่างๆ

16 ด้านความบันเทิง - เราจะมีหนังคุณภาพดีได้ดูกันถ้วนหน้า หรือสามารถมีหนังคุณภาพทั่วไปดูได้หลายเรื่องโดยใช้แผ่น Blu-ray เพียงแผ่นเดียว ด้านเศรษฐศาสตร์ - เราจะได้สื่อที่มีราคาถูกสำหรับจัดเก็บข้อมูลและมีผลให้ราคาของสื่อชนิดอื่นๆ ราคาลดลงไปด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม - การที่ Blu-ray สามารถให้พื้นที่จัดเก็บความจุสูงโดยใช้ Disc เพียงแผ่นเดียวทำให้เราลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น ลดสภาวะโลกร้อนได้ด้วยครับ

17 ด้าน Logistic - เราสามารถปริมาณการขนส่งลงได้เยอะตามความจุของสื่อที่ใช้ ยิ่งความจุมากเราก็จะลดปริมาณสินค้าที่ต้องขนส่งให้ลดลงด้วย ด้านพลังงาน - เราถือข้อมูลปริมาณมากๆด้วยน้ำหนักที่น้อยลงช่วยลดพลังงานได้ระดับหนึ่ง ด้านการศึกษา - เราจะได้แหล่งความรู้มหาศาลที่จะถูกย่อให้เล็กลงตามสื่อที่จัดเก็บ


ดาวน์โหลด ppt Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ.อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google