งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Uniform Flow in Open Channel. วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายเงื่อนไขการไหลแบบ uniform flow ตัด control volume.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Uniform Flow in Open Channel. วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายเงื่อนไขการไหลแบบ uniform flow ตัด control volume."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Uniform Flow in Open Channel

2 วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายเงื่อนไขการไหลแบบ uniform flow ตัด control volume

3 การไหลแบบ uniform flow หน้าตัด Prismatic ลาดลงตามความยาว So มีความฝืด มีการสูญเสียพลังงาน V1V1 V2V2 y1y1 y2y2 hLhL

4 Basic Equations Continuity Energy Momentum Friction Loss V1V1 V2V2 y1y1 y2y2 hLhL Δz

5 Equilibrium for Uniform Flow Friction Force = Weight Component PL  W sin  PL  AL sin  PL  AL S o  A/P) S o  RS o V y y hLhL Δz V Friction Force Weight θ

6 การบ้าน 5 ข้อ 4.15 Roberson ห้ามลอกกันเด็ดขาด (p158- p159)

7 Che’zy Formula Turbulent flow Average shear stress  RS o Calibration for C (Che’zy Coefficient)

8 Manning’s Formula Irish Engineer

9 Example Determine the discharge in a 3 m width rectangular channel if the depth of the flow is 0.6 m, and if the slope is 0.0019. Assume n=.012 ดู EXAMPLE 4-2 Roberson

10 การบ้าน 5/2 Roberson 4.11 Roberson 4.12


ดาวน์โหลด ppt Uniform Flow in Open Channel. วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายเงื่อนไขการไหลแบบ uniform flow ตัด control volume.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google