งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ วัดมัชฌันติการาม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ วัดมัชฌันติการาม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ วัดมัชฌันติการาม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑

2 กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์  ๐๖. ๐๐ น ตักบาตร  ๐๗. ๐๐ น ถวายภัตตาหารเช้า  ๐๘. ๐๐ น ฟ้งพระธรรมเทศนา  ๐๙. ๐๐ น ทำวัตรสวดมนต์  ๑๐. ๐๐ น ร่วนปฎิบัติธรรม  ๑๑. ๐๐ น ถวายภัตตาหารเพล  ๑๒. ๐๐ น พระสงฆ์อนุโมทนาวิธี

3 รายการร่วมทำบุญ  บริจาคกระเบื้องมุงหล้งคาโบลถ์  บริจาคค่าน้ำค่าไฟ  บริจาคทุนการศึกษาสามเณรภาคฤดูร้อน  ตักบาตรพระประจำวันเกิด  ค่ารักษาพยาบาลภิกษุอาพาธ

4 ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยม ทั้งหลาย ที่มาร่วมงานบุญในวันนี้

5 จัดทำโดย สามเณร นพรัตน์ สุตาติ


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ วัดมัชฌันติการาม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google