งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร
นวัตกรรมชุดปฏิบัติการทดลองสู่การเรียนรู้เพื่องานอาชีพ เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร Innovation model: the trial workshop leading to acquisition of knowledge for occupation. Topic: the process of making herbal inhaler

2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใช้สำหรับการทดลองทำยาดมสมุนไพรขึ้นใช้เอง
จัดเป็นเซตชุดการเรียนรู้ -บรรจุในภาชนะ ที่ ปิดผนึกอย่างดี Special characteristics: the trial of home-made herbal inhaler production as a model of studies The products are packed in a well- sealed jar.

3 Instructions for the use of this trial Ingredients: 17 kinds of herbs
สื่อการทดลองยาดมสมุนไพร 1. ส่วนผสม รวมทั้งสิ้น 17 รายการ Instructions for the use of this trial Ingredients: 17 kinds of herbs

4 60 g. สรรพคุณ แก้หวัด , บำรุงหัวใจ
pharmacokinetic properties: - heal cold symptom - cardiac tonic/ nourish heart

5 60 g. สรรพคุณ เป็นยาเย็นถอนพิษร้อน pharmacokinetic properties:
cold herb used to detoxify hot –poisonous symptom

6 g. สรรพคุณ ให้รสเย็น , สดชื่น
pharmacokinetic properties: - cold taste and make you fresh

7 cc. สรรพคุณ โรคหอบหืด pharmacokinetic properties: - asthma remedy

8 10 g. สรรพคุณ ช่วยขับลม pharmacokinetic properties: - help carminative

9 lotus pollen g. สรรพคุณ แก้ร้อน , ชูกำลัง pharmacokinetic properties: - heal inner heat, stimulate power

10 ดอกจัน nutmeg flower 10 g. สรรพคุณ ลดไข้ pharmacokinetic properties:
- heal fever

11 Rose-chestnut 10 g. สรรพคุณ ขับเสมหะ pharmacokinetic properties:
- decrease mucus

12 bullet wood flower 10 g. สรรพคุณ แก้ร้อนใน - decrease internal heat
pharmacokinetic properties: - decrease internal heat

13 10 g. สรรพคุณ ให้กลิ่นหอม , แก้คัน
pharmacokinetic properties: - Sweet smell/ fragrance, heal itching

14 peddles from the Guttiferae flower family
pharmacokinetic properties: - cardiac tonic/ nourish heart, stimulate power

15 10 g. สรรพคุณ ยาบำรุงตับ , ม้าม
pharmacokinetic properties: - nourish liver, spleen

16 g. สรรพคุณ ขับลม , แก้ปวดท้อง
pharmacokinetic properties: help carminative - heal stomach ache

17 10 g. สรรพคุณ แก้ลมจุกเสียด , ท้องอืด
pharmacokinetic properties: - heal colic symptom, flatulence

18 10 g. สรรพคุณ ขับลม pharmacokinetic properties: help carminative

19 Dhurian angelica root 10 g. สรรพคุณ แก้ไอ pharmacokinetic properties:
- heal cough

20 โกฐหัวบัว Szechwan Lovage Rhizome
pharmacokinetic properties: - decrease dizzination, nourish blood

21 bottles

22 cloth net

23 Procedures

24 First: Mix three chemical reagents
Borneol Camphor Menthol then put the mixture in a glass of eucalyptus extract Second: crumble the rest of the herbs (14 kinds)into tiny pieces, try to make them as tiny as possible Third: Mix everything together Fourth: put the final mixture into a jar and seal it and leave it for 7 days

25 Bye-bye

26 What are the benefits of using an inhaler?
Do you think having an inhaler in Thailand is popular, and why? Do you think the weather in Thailand is a good reason to use an inhaler, and why?


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google