งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ Organizing Information

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ Organizing Information"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ Organizing Information
บทที่ 4 จัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ Organizing Information

2 การจัดระบบข้อมูล ความจำเป็นในการจัดระบบข้อมูล
ปัญหาความคลุมเครือของกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มสิ่งที่มีความแตกต่างกัน เกณฑ์ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับแนวคิด สุนัข, แมว, หมู จระเข้, จิ้งจก, ตะขาบ คน, นกกระจอกเทศ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดระบบ ความแตกต่างของแนวคิด

3 การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์
แบบแผนระบบข้อมูล (Organizational Schemes) แบบแผนระบบข้อมูลแบบแน่นอน (Exact Organizational Schemes) การจัดเรียงข้อมูลตามลำดับอักษร การจัดข้อมูลตามลำดับเวลา ข้อมูลที่ควรจัดระบบตามพื้นที่ แบบแผนระบบข้อมูลแบบไม่แน่นอน (Ambiguous Organizational Schemes) จัดกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อ จัดกลุ่มข้อมูลตามผู้ใช้ จัดกลุ่มข้อมูลตามการทำงาน จัดกลุ่มข้อมูลตามแบบจำลอง

4 การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ (ต่อ)
1 3 2

5 การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ (ต่อ)
4 5

6 การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ (ต่อ)
6 7

7 การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์(ต่อ)
แบบแผนระบบข้อมูลแบบผสม (Hybrid Schemes)

8 โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์
แบบลำดับชั้น แบบไฮเปอร์เท็กซ์ แบบฐานข้อมูล

9 โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์ (ต่อ)

10 โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt จัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ Organizing Information

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google