งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 หน่วยความจำสำรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 หน่วยความจำสำรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 หน่วยความจำสำรอง

2 วัตถุประสงค์ บอกความแตกต่าระหว่างหน่วยความจำหลักและสำรอง
เปรียบเทียบฮาร์ดดิสก์ภายใน กล่อง และอัดแน่นได้ บอกแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดดิสก์ บอกชนิดของออปติคัลดิสก์ บอกรายละเอียดของหน่วยบันทึกโซลิดสเตท

3 หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำถาวร เก็บรักษาข้อมูลไว้ได้เมื่อปิดเครื่อง อาศัยการอ่านลารเขียน โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ สื่อ ความจุ อุปกรณ์หน่วยความจำ ความเร็วในการเข้าถึง

4 ฮาร์ดดิสก์

5 ฮาร์ดดิสก์ภายใน (Internal Harddisk)
ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยระบบ ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ การบันทึกและสืบค้นข้อมูลทำได้รวดเร็ว

6 ฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือแบบพกพา
สามารถถอดใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

7 การเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์
การแคชดิสก์ (Disk Caching) ชุดจานบันทึกอิสระเสริมซ้อน (Redundant arrays of inexpensive disks) การบีบอัดและคลายการบีบอัด (File compression and file decompression)

8 หน่วยบันทึกโซลิดสเตท
ชิ้นส่วนไม่มีการเคลื่อนที่ ข้อมูลจะถูกบันทึกและค้นคืนโดยตรง เชื่อถือได้และใช้พลังงานน้อย แต่ราคาแพง

9 ออปติคัลดิสก์ ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการเปลี่ยนพื้นผิวจานพลาสติกแทนข้อมูล
แทนข้อมูลด้วยการสะท้อนของแสงพื้นผิวส่วนที่เป็นหลุ่ม เรียกว่า พิท พื้นผิวเรียกว่า แลนด์ ใช้แทร็กแบบก้นหอยเข้าหาศูนย์กลางของดิสก์ แบ่งแทร็กออกเป็นเซกเตอร์ขนาดเท่ากันทั้งหมด

10 คอมแพ็คดิสก์ ซีดีรอม (CD-ROM) ซีดีอาร์ (CD-R)
ซีดีอาร์ดับเบิลยู (CD-RW)

11 ดีวีดี ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ดีวีดีอาร์ (DVD-R)
ดีวีดีอาร์ดับเบิลยู (DVD-RW)

12 HI-DEF HD-DVD BLU-RAY

13 หน่วยเก็บข้อมูลคลาวด์
การเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องแม่ข่าย หรือ หน่วยความจำออนไลน์ Dropbox iBackup Skydrive Box.net Mazy Amerivault

14 ระบบหน่วยความจำสำรองสำหรับองค์กร
ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) แนส (Network attached storage : NAS) ระบบเรด (RAID) เทปไลบรารี (Tape library) ดีวีดีรอมและซีดีรอม Jukebox (DVD-ROM and CD-ROM jukebox) หน่วยบันทึกคลาวด์องค์กร (Organizational cloud storage)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 หน่วยความจำสำรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google