งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจอากาศชั้นบนด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจอากาศชั้นบนด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจอากาศชั้นบนด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde

2 เป็นเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจวัดข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาได้ตั้งแต่ระดับผิวพื้นไปจนถึงชั้นบรรยากาศสูงๆ ( อาจตรวจได้สูงถึง 25 กิโลเมตร) โดยใช้ระบบจานสัญญาณอากาศ รับสัญญาณจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศที่ผูกติดไปกับบอลลูน และส่งข้อมูลลงมายังคอมพิวเตอร์หรือภาครับทางภาคพื้นดิน เพื่อประมวลผลการตรวจอากาศในขณะทำการตรวจนั้น

3 สิ่งที่ตรวจวัดได้ ความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วและทิศทางลม ในระดับมาตรฐาน และระดับแทรกต่างๆ

4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจอากาศชั้นบน

5 บอลลูน ขนาดต่างๆ เช่น ขนาด 300 กรัม

6 2. ร่มชูชีพ ร่มชูชีพ

7 3. ตุ้มเหล็กยกน้ำหนัก ขนาด 1,550 กรัม

8 4. แก๊สไฮโดรเจนบริสุทธิ์

9 (Dry-Wet Bulbs psychrometer)
5. เครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศไซโครมิเตอร์ (Dry-Wet Bulbs psychrometer)

10 6. เครื่องบาโรมิเตอร์ (วัดความกดอากาศ)

11 7. วิทยุหยั่งอากาศ

12 8. เครื่องปรับความชื้นสัมพัทธ์

13 9. เสาวัดลม

14 10. เครื่องรับ–ส่งสัญญาณจากวิทยุหยั่งอากาศ

15 วิธีการตรวจด้วย Radiosonde
1.

16 2.

17 3. 4.

18 5.

19 6. 7.

20 คำถามต่อไปนี้ข้อใดถูกหรือผิด
การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศใช้บอลลูนขนาด 600 กรัม การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ ใช้ก๊าซไฮโดรเจน การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ ได้สารประกอบอุตุนิยมวิทยา คือ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ทิศทางและความเร็วลม ในระดับความสูงต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ นำไปใช้ในการ พยากรณ์อากาศประจำวัน เส้นทางเดินอากาศ ด้านการทหาร ด้านงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลด้านการทำฝนหลวง การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ มีวิธีการทำงาน 2 ภาคส่วน คือ ภาคส่งสัญญาณ ภาครับสัญญาณ

21 จัดทำโดย... นางสาววรวรรณ เลิศลาด พอต.ปง.


ดาวน์โหลด ppt การตรวจอากาศชั้นบนด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google