งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีพลังงาน Solar storm (Communication)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีพลังงาน Solar storm (Communication)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีพลังงาน Solar storm (Communication)
นางสาวน้ำฝน โอวศิริกุล เทคโนโลยีพลังงาน

2 1.ความหมายของพายุสุริยะ(Solar storm)
2.ผลที่เกิดขึ้นที่มีต่อโลกและกิจกรรมของมนุษย์ -การเกิดปรากฏการณ์ออโรรา (aurora) -ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า -ผลกระทบต่อดาวเทียม/ยานอวกาศ -ผลกระทบต่อระบบการสื่อสารคลื่นวิทยุ/ระบบการเดินเรือ/ ระบบนำทาง -ผลกระทบต่อท่อขนส่ง -ผลกระทบต่อมนุษย์อวกาศ 3.การป้องกัน

3 1.ความหมายของพายุสุริยะ(Solar storm)
เกิดขึ้นจากการระเบิดอย่างรุนแรงของผิวดวงอาทิตย์ในบางขณะ ซึ่งจะส่งผลให้มีเปลว ก๊าซร้อน พุ่งออกจากผิวดวงอาทิตย์ และในบางครั้งเปลวก๊าซอาจจะพุ่งไกลถึงล้านกิโลเมตร อนุภาคพลังงานสูงที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์นั้น อยู่ในรูปของอนุภาคประจุไฟฟ้า เช่นอิเล็กตรอน และโปรตอน เราเรียกสายธารของอนุภาคที่ถูกพัดมาจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องนี้ว่า ลมสุริยะ และในบางครั้ง ลมสุริยะก็อาจทวีความรุนแรงกว่าปกติหลายเท่า เรียกว่า พายุสุริยะ

4 2.ผลที่เกิดขึ้นที่มีต่อโลกและกิจกรรมของมนุษย์
การเกิดปรากฏการณ์ออโรรา (aurora)             อนุภาคที่ผ่านเข้ามาในบรรยากาศโลกจะชนกับก๊าซที่อยู่ในบรรยากาศ ทำให้ก๊าซเหล่านั้นเกิดการแตกตัวและเรืองแสง เห็นเป็นแนวแสงสว่างหลากสีในท้องฟ้ายามค่ำคืน พบได้ในบริเวณละติจูดสูง ๆ แต่อาจพบได้ในบริเวณละติจูดตอนกลางถ้าเหตุการณ์ที่เกิดบนดวงอาทิตย์มีความรุนแรง การเกิดปรากฏการณ์ออโรรา

5 ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า อนุภาคที่ถูกสนามแม่เหล็กโลก ดักจับไว้ ทำให้เกิด กระแสไฟฟ้า (ring current) และสนามแม่เหล็กในชั้น บรรยากาศ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะเหนี่ยวนำ ไหลลงสู่พื้นและทำให้เกิดคววามเสียหายแก่ ตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

6 ผลกระทบต่อดาวเทียม/ยานอวกาศ
- ส่งผลให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ช้าลง - ลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ อุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในแผงเซลล์สุริยะ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของดาวเทียมและ ยานอวกาศ - เกิดการสะสมประจุที่ผิวด้านนอกของยาน ถ้าอนุภาคที่ผิวด้านนอกมีจำนวนมากเกินไป จะทำให้มีความต่างศักย์ระหว่างผิวด้านในกับผิวด้านนอกสูงมาก ผิวด้านนอกก็จะคายประ จุสู่ด้านในอย่างรวดเร็ว ทำให้วัสดุที่ใช้ทำตัวยานอวกาศมีความเปราะมากขึ้น

7 - อนุภาคบางส่วนที่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ ก็จะเข้าไปรบกวนการทำงาน
            - อนุภาคบางส่วนที่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ ก็จะเข้าไปรบกวนการทำงาน ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน่วยความจำ ระบบการสื่อสารกับภาคพื้นดิน ส่งผลให้ ทำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้

8 ผลกระทบต่อระบบการสื่อสารคลื่นวิทยุ/ระบบการเดินเรือ/ระบบนำทาง
           

9 ผลกระทบต่อท่อขนส่ง Oil & Gas Pipelines
Alaska Pipeline ท่อขนส่งโดยทั่วไปทำด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้า ดังนั้น สนามแม่เหล็กก็สามารถไหล ผ่านท่อเหล่านี้ และเร่งให้เกิดการผุกร่อนหรือเกิดสนิมได้เร็วขึ้น วันที่4มิถุนายน 1989 ท่อส่งก๊าซเกิดการระเบิดระหว่างการส่งไปไซบิเลีย ทำให้คนตายประมาณ 500 คนจากเหตุการณ์นี้ทำให้ท่อส่งปิโตเลียมของอาลาสก้าถูกสร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำกระแสน้อยที่สุดเรียกว่า modern pipeline engineers

10 ผลกระทบต่อมนุษย์อวกาศ
เมื่อดวงอาทิตย์มีการปลดปล่อยอนุภาคจำนวนมากขึ้น นักบิน อวกาศหรือมนุษย์อวกาศจะมีโอกาสได้รับ ปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

11 การป้องกัน   ควรมีการสำรวจทรงกลมดวงอาทิตย์ เพื่อให้เข้าใจวงสภาพวงจรสุริยะที่จะส่งลมสุริยะให้โลกและควรที่จะมีการคาดการล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดพายุสุริยะเมื่อใด เพื่อจะได้รับมือกับมหันตภัยได้ทัน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีพลังงาน Solar storm (Communication)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google