งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิ และ แสงแดด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิ และ แสงแดด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิ และ แสงแดด
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ เครือข่าย LESA

2 ความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิ และ ฝน
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

3 ความสัมพันธ์ของ แสงแดด และ ความชื้นสัมพัทธ์
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

4 ความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

5 ความสัมพันธ์ของ ความชื้นสัมพัทธ์ และ ฝน
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

6 ความสัมพันธ์ของ แสง และ ฝน
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

7 ความสัมพันธ์ของ ฝน และ ลมกันโชก
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

8 เปรียบเทียบอุณหภูมิที่ หอดูดาวเกิดแก้ว และ ทุ่งสง
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

9 เปรียบเทียบฝนที่ หอดูดาวเกิดแก้ว และ ทุ่งสง
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

10 เปรียบเทียบแสงแดดที่ หอดูดาวเกิดแก้ว และ ทุ่งสง
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

11 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ที่ หอดูดาวเกิดแก้ว และ ทุ่งสง
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

12 เปรียบเทียบความกดอากาศที่ หอดูดาวเกิดแก้ว และ ทุ่งสง
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

13 เปรียบเทียบทิศทางลมที่ หอดูดาวเกิดแก้ว และ ทุ่งสง
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network

14 เปรียบเทียบความเร็วลมที่ หอดูดาวเกิดแก้ว และ ทุ่งสง
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ LESA network


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิ และ แสงแดด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google