งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งหนึ่งใน อดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อ จุลลกะ เป็นผู้มี ความสามารถ พยากรณ์ เหตุการณ์ ล่วงหน้าได้อย่าง แม่นยำ โดยอาศัยเหตุ จากนิมิต ต่างๆ วันหนึ่งจุลลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งหนึ่งใน อดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อ จุลลกะ เป็นผู้มี ความสามารถ พยากรณ์ เหตุการณ์ ล่วงหน้าได้อย่าง แม่นยำ โดยอาศัยเหตุ จากนิมิต ต่างๆ วันหนึ่งจุลลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครั้งหนึ่งใน อดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อ จุลลกะ เป็นผู้มี ความสามารถ พยากรณ์ เหตุการณ์ ล่วงหน้าได้อย่าง แม่นยำ โดยอาศัยเหตุ จากนิมิต ต่างๆ วันหนึ่งจุลลก เศรษฐี นั่งรถม้าผ่านมา เห็นหนู ตายตัว หนึ่งอยู่บนถนน

3 ชายหนุ่มยากจนคนหนึ่ง ได้ยินท่านเศรษฐีกล่าวเช่นนั้น จึงคิดนำหนู ตายตัวนั้นไปทำให้เกิดประโยชน์

4 ชายหนุ่มนำ หนูตาย ไปขายให้ยาย แก่ได้ เงินมา ๑ กาก นึก ในวันรุ่งขึ้น เขาจึง นำเงินไปซื้อ น้ำอ้อย มาขายที่ประตู เมือง

5

6

7 เมื่อได้ดอกไม้มา เขาก็นำไปขาย ทำ อย่างนี้ อยู่ไม่นานก็สามารถรวบรวมทรัพย์ได้ถึง ๘ กหาปณะ ต่อมาวันหนึ่งในฤดูฝน ฝนตกหนักพายุ พัดแรง กิ่งไม้ในพระราชอุทยานหักล้ม ระเนระนาด

8 เมื่อนาย อุทยาน มาพบเข้า จึง เกิด ความกังวลถึง เรื่อง การขนย้าย ต้นไม้ ที่ล้มจำนวน มาก ออกจาก อุทยาน

9 เมื่อชายหนุ่มรับปากกับนายอุทยานแล้ว เขาจึงเดินไปยังสนามเด็กเล่น

10 เมื่อชายหนุ่ม ได้ บอกถึงเรื่องที่ ต้อง การให้ ช่วยเหลือ เด็กๆ เหล่านั้น จึง มาช่วยขน ต้นไม้ กิ่งไม้ออกจาก อุทยานด้วย ความ เต็มใจ

11

12 เขาได้ทร้พย์ มา จากการขายกิ่ง ไม้ เหล่านั้น ถึง ๑๖ กหาปณะและ ยัง ได้โอ่งน้ำเนื้อดี ใบ ใหญ่ และหม้อ ไห ต่างๆ มาอีก ๕ ใบ

13


ดาวน์โหลด ppt ครั้งหนึ่งใน อดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อ จุลลกะ เป็นผู้มี ความสามารถ พยากรณ์ เหตุการณ์ ล่วงหน้าได้อย่าง แม่นยำ โดยอาศัยเหตุ จากนิมิต ต่างๆ วันหนึ่งจุลลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google